Relacje InwestorskieRelacje Inwestorskie

Podstawą działalności Grupy M FOOD w obszarze relacji inwestorskich jest umacnianie wartości Spółki poprzez konsekwentną realizację przemyślanej strategii biznesowej. Transparentne podejście do polityki komunikacji z otoczeniem, znajduje odzwierciedlenie w raportach bieżących, okresowych oraz wynikach finansowych.

Kontakt dla Inwestorów
tel.: +48 42 636 07 30
e-mail: biuro@m-food.pl

Wyniki finansowe

Spółka M FOOD S.A. nie prowadzi działalności operacyjnej w Grupie.
Sytuacja finansowa wynikająca z zamieszczonych danych finansowych jest pochodną działalności spółek zależnych

Skumulowane przychody netto ze sprzedaży (mln zł)

Wyniki oraz wskaźniki rentowności w okresie 2015 – 2019

Wybrane pozycje bilansowe

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu – Jerzy Gądek

Pan Jerzy Gądek posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu podmiotów gospodarczych, w tym spółek osobowych i kapitałowych. Od 1996 roku Prezes w CORPO Sp. z o.o. s.k., zajmującej się obrotem miodów w Polsce i zagranicą. Jako Członek zasiadał w Radach Nadzorczych w Dakri International S.A., Polpain Dakri Sp. z o.o. oraz DFP Doradztwo Finansowe S.A., a także jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w DJP Development Sp. z .o.o. W Grupie M FOOD S.A. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki
Piotr Rychta – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Monika Ostruszka – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Łukasz Pajor – Członek Rady Nadzorczej
Sylwester Redeł – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Wiktorko– Członek Rady Nadzorczej

WALNE ZGROMADZENIA

06.10.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - EBI 12/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 02 listopada 2021 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał

Czytaj więcej

02.06.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Czytaj więcej

07.08.2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 3 września 2020 roku o godz. 16:30, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1.

Czytaj więcej

19.09.2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 18 września 2019 roku - EBI 15/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 18 września 2019 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

15.08.2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 18 września 2019 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1.

Czytaj więcej

29.06.2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku - EBI 11/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

01.06.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 13:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora Notariusza w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok.1.

Czytaj więcej

07.02.2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 06 lutego 2018r - EBI 3/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 06 lutego 2018 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

10.01.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

Czytaj więcej

17.05.2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 16 maja 2017r. - EBI 9/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 16 maja 2017 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

08.07.2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 8 lipca 2016r. - EBI 17/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 lipca 2016 roku (po zarządzonej przerwie w obradach), wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

29.06.2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 29 czerwca 2016r. Ogłoszenie przerwy w obradach - EBI 16/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

23.07.2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. - EBI 16/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które obradowało w dniu 30 lipca 2015 roku (po zarządzonych przerwach w obradach), wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

23.07.2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. Ogłoszenie kolejnej przerwy w obradach ZWZ - EBI 15/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zarządzić kolejną przerwę w obradach Zgromadzenia, w terminie do dnia 30 lipca 2015 roku, do godziny 14:00. W związku z powyższym, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwały (wraz z informacją o wynikach głosowania) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obradującego w dniu 22 lipca 2015 roku, podjętej do czasu ogłoszenia kolejnej przerwy w obradach tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Do w/w uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Czytaj więcej

30.06.2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ - EBI 14/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

28.06.2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M Development S.A. - EBI 17/2014 Pobierz

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2014 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

10.06.2015 Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - EBI 13/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 9 czerwca 2015 roku V15 Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Łodzi, jako uprawniony akcjonariusz Spółki (w rozumieniu postanowień art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych), złożył wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku (Zarząd Spółki zwołał przedmiotowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2015 roku, a stosowna informacja w tym przedmiocie została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących z dnia 3 czerwca 2015 roku: raportu bieżącego EBI Nr 12/2015 oraz raportu bieżącego ESPI Nr 2/2015). Zgodnie z treścią przedmiotowego wniosku, uprawniony, w/w akcjonariusz Spółki, wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Czytaj więcej

03.06.2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA - EBI 12/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowa 72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora w Łodzi przy ul. Narutowicza 40 lok.4A,

Czytaj więcej

31.05.2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA - EBI 16/2014 Pobierz

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowa 72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 27 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora w Łodzi przy ul. Narutowicza 40 lok.4A.

Czytaj więcej

31.05.2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA Pobierz

Zarząd Spółki zwołuje niniejszym, na dzień 27 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Czytaj więcej

31.05.2014 Powołanie (kooptacja) nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Pobierz

Zarząd M Development SA ("Spółka") informuje niniejszym, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki dokonała, mocą postanowień Uchwały Nr 1 z dnia 30 maja 2014 roku, kooptacji z dniem 30 maja 2014 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowego Członka w osobie Pana Romana Daroszewskiego

Czytaj więcej

21.11.2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA - ESPI 40/2013 Pobierz

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA

Czytaj więcej

21.11.2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA - EBI 81/2013 Pobierz

Spółka informuje niniejszym, że działając w oparciu i zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożonym w dniu 21 listopada 2013 roku

Czytaj więcej

10.10.2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA - EBI 68/2013 Pobierz

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 15 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Czytaj więcej

10.10.2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA - ESPI 34/2013 Pobierz

Spółka zwołuje niniejszym, na dzień 15 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74.

Czytaj więcej

10.10.2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA - EBI 68/2013 Pobierz

Spółka zwołuje niniejszym, na dzień 15 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74

Czytaj więcej

25.03.2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - EBI 36/2013 Pobierz

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku, podjętych do czasu ogłoszenia przerwy w obradach tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Czytaj więcej

25.03.2013 Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku Pobierz

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Czytaj więcej

16.03.2013 Powzięcie informacji o złożeniu pozwu przeciwko spółce o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie - EBI 33/2013 Pobierz

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż w dniu 15 marca 2013 roku powziął informację o złożeniu przez dwóch Akcjonariuszy Spółki, pozwu wobec Spółki z dnia 25 lutego 2013 roku o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie.

Czytaj więcej

07.03.2013 Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - EBI 28/2013 Pobierz

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 4 marca 2013 roku uprawniony akcjonariusz Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekty do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku (Zarząd Spółki zwołał przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 26 lutego 2013 roku, a także w drodze stosownych raportów bieżących EBI i ESPI z dnia 26 lutego 2013 roku).

Czytaj więcej

07.03.2013 Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pobierz

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 4 marca 2013 roku uprawniony akcjonariusz Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekty do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku (Zarząd Spółki zwołał przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 26 lutego 2013 roku, a także w drodze stosownych raportów bieżących EBI i ESPI z dnia 26 lutego 2013 roku).

Czytaj więcej

22.02.2013 Rezygnacja osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) - EBI 26/2013 Pobierz

Zarząd M Development SA ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 22 lutego 2013 roku Spółka powzięła wiadomość o złożeniu przez Pana Damiana Kochańskiego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Czytaj więcej

31.01.2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 roku Pobierz

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 roku (akt notarialny sporządzony przez asesora notarialnego, Panią Weronikę Lendlę – Olczyk, zastępcę notariusza Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 5169/2012), wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami

Czytaj więcej

31.01.2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:30 Pobierz

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:30 - po zarządzonej przerwie w obradach (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Grzegorza Gawiora), wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami

Czytaj więcej

31.01.2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2013 Pobierz

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:00 - po zarządzonej przerwie w obradach (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Grzegorza Gawiora), wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami

Czytaj więcej

30.01.2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:00. Pobierz

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:14 wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Czytaj więcej

30.01.2013 Treść uchwały podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development SA Pobierz

Zarząd M Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

17.01.2013 M Development S.A. - treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2013 roku godzina 9.30 Pobierz

Zarząd M Development S.A. ("Spółka") przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 9.30

Czytaj więcej

17.01.2013 M Development S.A. - treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2013 roku godzina 9.00 Pobierz

Zarząd M Development S.A. ("Spółka") przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 9.00

Czytaj więcej

17.01.2013 M Development S.A. - treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2013 roku godzina 9.30 Pobierz

Zarząd M Development S.A. ("Spółka") przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 9.30

Czytaj więcej

17.01.2013 M Development S.A. - treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2013 roku godzina 9.00 Pobierz

Zarząd M Development S.A. ("Spółka") przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 9.00

Czytaj więcej

16.01.2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 10:11 Pobierz

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 10:11 (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Grzegorza Gawiora, Rep. A Nr 84/2013), wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami

Czytaj więcej

27.12.2012 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 roku akt notarialny sporządzony przez asesora notarialnego, Panią Weronikę Lendlę – Olczyk ) wra z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami Pobierz

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 roku akt notarialny sporządzony przez asesora notarialnego, Panią Weronikę Lendlę – Olczyk ) wra z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami

Czytaj więcej

16.01.2012 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:14 Pobierz

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:14 (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Grzegorzem Gawiorem, Rep. A Nr 81/2013), wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami

Czytaj więcej

RAPORTY BIEŻĄCE

19.05.2022 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego - EBI 5/2022 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu umowy z dnia 10 maja 2022 roku podpisanej z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64, w przedmiocie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2021 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2022 roku Zgodę na podpisanie umowy z wyżej wskazanym audytorem Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w dniu 27 stycznia 2022 roku.

Czytaj więcej

11.05.2022 Zamiar przedterminowej spłaty pożyczek w celu objęcia akcji nowej emisji - ESPI 8/2022 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej Spółką), w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym ESPI nr 7./2021 z dnia 29 września 2021 roku o zawarciu umów pożyczek na rozpoczęcie nowej działalności, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2022 roku Spółka otrzymała od wszystkich wierzycieli z tytułu udzielonych Spółce pożyczek pieniężnych na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa do przedterminowej spłaty pożyczek oraz do objęcia akcji Spółki nowej emisji po cenie emisyjnej wynoszącej 3,2 zł (słownie: trzy złote dwadzieścia groszy). Pod warunkiem spłaty przez Spółkę pożyczek w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) powiększonej o odsetki, pożyczkodawcy zobowiązali się objąć łącznie 323 905 (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięć) akcji Spółki nowej emisji, po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 3,2 zł (słownie: trzy złote dwadzieścia groszy), tj. po łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 1.036.496,00 zł (słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych). Zarząd Spółki informuje, że w związku z otrzymanymi oświadczeniami zamierza w najbliższym czasie podjąć czynności zmierzające do umożliwienia pożyczkodawcom objęcie akcji Spółki na warunkach opisanych powyżej. W ocenie Zarządu zmiana wierzytelności wobec Spółki z tytułu pożyczek otrzymanych na rozpoczęcie nowej działalności na akcje Spółki jest korzystna dla Spółki z uwagi na brak obowiązku zwrotu otrzymanych środków, a tym samym umożliwia dalsze, nieskrępowane prace nad rozwojem działalności Spółki.

Czytaj więcej

18.03.2022 Zawiadomienie akcjonariuszy działających w porozumieniu o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów - ESPI 7/2022 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Akcjonariuszy, działających w porozumieniu, informacji o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z zawiadomieniem zmniejszenie ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku przeniesienia przez spółkę zależną od Artura Błasika, będącego stroną porozumienia, na podstawie umów cywilno-prawnych własności 173 214 akcji Spółki na rzecz osób trzecich. W wyniku tych czynności prawnych Artur Błasik pośrednio, tj. za pośrednictwem spółki Inwestycje.pl ASI Sp. z o.o., zbył 173 214 akcji Spółki. Pełna treść zawiadomienia w załączeniu

Czytaj więcej

18.03.2022 Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza - ESPI 6/2022 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Artura Błasika („Akcjonariusz”) informacji o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki M FOOD S.A. poniżej 10 %.

Czytaj więcej

12.03.2022 Informacja o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości aktywów oraz o podjętych działaniach w celu przeciwdziałania wystąpieniu niekorzystnych skutków sytuacji na Ukrainie na działalność spółek grupy kapitałowej M FOOD S.A. - ESPI 5/2022 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 2 marca 2022 roku, niniejszym informuje, że w związku z otrzymaniem przez spółkę zależną od Emitenta tj. Corpo sp. z o.o. sp.k., od swoich kontrahentów – dostawców surowca (miodu) z Ukrainy, informacji na temat możliwości zrealizowania przez nich dostaw w roku 2022, Zarząd komplementariusza spółki zależnej Corpo sp. z o.o. sp.k podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w postaci zaliczek wpłaconych dostawcom z Ukrainy na poczet przyszłych dostaw, w łącznej kwocie 10 636 264,56 zł, stanowiącej równowartość 2 312 533,06 euro.

Czytaj więcej

02.03.2022 Wpływ sytuacji na Ukrainie na działalność spółek grupy kapitałowej M FOOD S.A. - ESPI 4/2022 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym informuje o wpływie sytuacji na Ukrainie na działalność Spółki i jej spółek zależnych. Spółki zależne od Emitenta, Corpo sp. z o.o. sp.k. i Corpo Bio Food sp. z o.o., zajmujące się produkcją i dystrybucją miodu, posiadają stałą współpracę z dostawcami surowca z Ukrainy. W związku z niestabilną sytuacją na Ukrainie możliwe jest ograniczenie albo zaprzestanie współpracy z dostawcami z tego regionu, a co za tym idzie możliwa jest utrata przez spółki zależne przekazanych zaliczek na przyszłe dostawy. Spółka i jej spółki zależne na bieżąco monitorują rozwój sytuacji na Ukrainie, oceniają potencjalne ryzyka dla grupy kapitałowej Emitenta oraz analizują możliwe scenariusze działań. Aktualnie, Zarząd nie jest jednak w stanie, w sposób precyzyjny oszacować ostatecznego wpływu sytuacji na Ukrainie na funkcjonowanie Spółki. W ramach prowadzonej oceny sytuacji, Zarządy spółek Corpo sp. z o.o. sp.k. i Corpo Bio Food sp. z o.o. po tym jak otrzymają niezbędne informacje od swoich stałych dostawców surowca z Ukrainy, osobnym komunikatem, poinformują o ewentualnej konieczności dokonania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów oraz ich potencjalnej wysokości. O podjętych decyzjach w sprawie odpisów Spółka niezwłocznie powiadomi w najbliższych dniach w raporcie bieżącym. Zarządy spółek Corpo sp. z o.o. sp.k. i Corpo Bio Food sp. z o.o. prowadzą także działania, które mają na celu zapewnienie dostaw surowca od dostawców z innych regionów, które powinny zrównoważyć brak dostaw surowca z Ukrainy.

Czytaj więcej

04.02.2022 Zawiadomienie akcjonariuszy działających w porozumieniu o przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów - ESPI 3/2022 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Akcjonariuszy, działających w porozumieniu, informacji o przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem przekroczenie ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku zarejestrowania w dniu 31 stycznia 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi zmian umowy spółki Inwestycje.pl ASI sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w wyniku których Pan Artur Błasik, będący stroną porozumienia, uzyskał większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki, stając się wobec niej podmiotem dominującym. Spółka Inwestycje.pl ASI sp. z o.o. posiada 260 795 akcji Spółki. W wyniku tego zdarzenia, pośrednio tj. za pośrednictwem spółki Inwestycje.pl ASI sp. z o.o. Pan Artur Błasik stał się właścicielem 260 795 akcji Spółki. Pełna treść zawiadomienia w załączeniu

Czytaj więcej

03.02.2022 Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza -ESPI 2/2022 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Artura Błasika („Akcjonariusz”) informacji o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki M FOOD S.A. powyżej 10 %.

Czytaj więcej

05.11.2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 02.11.2021 r. - ESPI 16/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 2 listopada 2021 roku: 1. APJ TRUST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 2.800.000, co stanowiło 89,10% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 listopada 2021 roku i stanowi 53,57% ogólnej liczby głosów wynoszącej 5.226.349. 2. Artur Błasik – łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosiła 342.697, co stanowiło 10,90% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 listopada 2021 roku i stanowi 6,56% ogólnej liczby głosów wynoszącej 5.226.349. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 listopada 2021 roku reprezentowanych było łącznie 3.142.697 akcji z ogólnej liczby 5.226.349 sztuk, dających łącznie 3.142.697 głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Czytaj więcej

22.03.2022 Rejestracja zmian statutu spółki M FOOD S.A. - EBI 2/2022 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2022 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi dokonał rejestracji zmian statutu Spółki, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. w dniu 2 listopada 2021 roku (uchwała nr 5/2021), o czym Spółka informowała Raportem bieżącym EBI 13/2021 w dniu 3 listopada 2021 roku. Tekst statutu Spółki z dokonanymi zmianami stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect

Czytaj więcej

31.01.2022 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku - EBI 1/2022 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2022 będą przekazywane w następujących terminach: Raporty kwartalne: 1. za IV kwartał 2021 r. - dnia 14 lutego 2022 r 2. za I kwartał 2022 r. - dnia 16 maja 2022 r. 3. za II kwartał 2022 r. - dnia 16 sierpnia 2022 r. 4. za III kw. 2022 r. - dnia 14 listopada 2022 r. Raport roczny za 2021 r. - dnia 31 maja 2022 r. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Czytaj więcej

03.11.2021 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki - EBI 15/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, że dnia 2 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Piotra Piaszczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki. W załączeniu aktualny życiorys Pana Piotra Piaszczyka

Czytaj więcej

03.11.2021 Powołanie nowego członka Zarządu Spółki - EBI 14/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, że dnia 2 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Marcina Mirosława Jaszczuka na nowego członka Zarządu Spółki. W załączeniu aktualny życiorys Pana Marcina Mirosława Jaszczuka

Czytaj więcej

03.11.2021 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 02 listopada 2021 roku - EBI 13/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 02 listopada 2021 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

06.11.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - EBI 12/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 02 listopada 2021 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Czytaj więcej

06.10.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - ESPI 15/2021 Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 02 listopada 2021 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1 W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Czytaj więcej

30.09.2021 Zawiadomienie o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz o przekroczeniu przez porozumienie progu ogólnej liczby głosów - ESPI 14/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Akcjonariuszy informacji o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz o przekroczeniu przez porozumienie progu ogólnej liczby głosów

Czytaj więcej

30.09.2021 Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza - ESPI 13/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od JR HOLDING ASI S.A. („Akcjonariusz”) informacji o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Czytaj więcej

30.09.2021 Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza - ESPI 12/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Januarego Ciszewskiego („Akcjonariusz”) informacji o przekroczeniu pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING ASI S.A. progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Czytaj więcej

30.09.2021 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR - ESPI 11/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od APJ TRUST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki o których mowa w art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR

Czytaj więcej

30.09.2021 Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza - ESPI 10/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (Akcjonariusz) informacji, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zwiększył on udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5%.

Czytaj więcej

30.09.2021 Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza - ESPI 9/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Artura Błasika (Akcjonariusz) informacji, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zwiększył on udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5%.

Czytaj więcej

30.09.2021 Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza ESPI 8/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pani Anny Rogalskiej, Pana Jerzego Gądka oraz spółki APJ TRUST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000919201 („Akcjonariusz”)  informacji iż w wyniku transakcji zbycia przez Akcjonariusza akcji spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi”, Akcjonariusz bezpośrednio, a Jerzy Gądek i Anna Rogalska pośrednio, zmniejszyli udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - poniżej progu 75%.

Czytaj więcej

29.09.2021 Zawarcie umów pożyczek na rozpoczęcie i rozwój nowej działalności - ESPI 7/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej Spółką) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym ESPI 6/2021 z dnia 29 września 2021 o zamiarze rozpoczęcia nowej działalności w zakresie nowych technologii i nowych mediów, a także o zawarciu listu intencyjnego wyrażającego chęć podjęcia współpracy w zakresie rozpoczęcia nowej działalności, przekazuje do publicznej wiadomości, że Spółka zawarła 3 (słownie: trzy) umowy pożyczek.

Czytaj więcej

29.09.2021 Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie listu intencyjnego w zakresie rozpoczęcia nowej działalności przez Spółkę - ESPI 6/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej Spółką) informuje, że w dniu 29 września 2021 roku Spółka zakończyła rozpoczęty w dniu 19 stycznia 2021 roku proces przeglądu opcji strategicznych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI 1/2021.

Czytaj więcej

15.09.2021 Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza - ESPI 5/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu wczorajszym od spółki APJ TRUST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Łodzi (APJ sp. z o.o. sp.j.), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000919201, informacji o uzyskaniu przez nią pozycji spółki dominującej wobec Emitenta w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy spółki APJ TRUST sp. z o.o. sp. j powstałej w następstwie przekształcenia dotychczasowego Akcjonariusza Emitenta, tj. AJ TRUST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) w APJ TRUST sp. z o.o. sp. j. (spółka przekształcona)

Czytaj więcej

06.08.2021 Istotna informacja - ESPI 4/2021 Pobierz

Działając w imieniu M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportów ESPI nr 12/2018 z dnia 26 października 2018 r., nr 1/2019 i nr 2/2019 z dnia 24 maja 2019 r. oraz raportu nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r., Zarząd Spółki niniejszym informuje,

Czytaj więcej

30.06.2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 29.06.2021 r - ESPI 3/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku:

Czytaj więcej

30.06.2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku - EBI 9/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

02.06.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - EBI 8/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Czytaj więcej

19.01.2021 Istotna informacja - ESPI 1/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, (1) po analizie wyników Emitenta osiągniętych w roku 2020, (2) mając na uwadze aktualną kapitalizację Emitenta w stosunku do jego wartości księgowej i osiąganych wyników finansowych, oraz (3) mając na uwadze interes Emitenta i interes akcjonariuszy Emitenta, podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności Emitenta, z uwzględnieniem konieczności uzyskania odpowiedniej wyceny akcji Emitenta w stosunku do wartości jego majątku i osiąganych wyników finansowych.

Czytaj więcej

19.01.2021 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku - EBI 2/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

Czytaj więcej

15.01.2021 Piąte wezwanie M FOOD S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji - EBI 1/2021 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi, (dalej: „Spółka”) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Czytaj więcej

21.12.2020 Czwarte wezwanie M FOOD S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji - EBI 20/2020 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi, (dalej: „Spółka”) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Czytaj więcej

30.11.2020 Trzecie wezwanie M FOOD S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji - EBI 19/2020 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi, (dalej: „Spółka”) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Czytaj więcej

29.10.2020 Drugie wezwanie M FOOD S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji - EBI 17/2020 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi, (dalej: „Spółka”) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Czytaj więcej

30.09.2020 Pierwsze wezwanie M FOOD S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji - EBI 16/2020 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi, (dalej: „Spółka”) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.),

Czytaj więcej

30.09.2020 Częściowy wykup obligacji - EBI 15/2020 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2020 roku, zgodnie z § 10 Warunków Emisji Obligacji z dnia 18.08.2013 r., dokonał dobrowolnego częściowego wykupu obligacji I Emisji przed terminem ich zapadalności.

Czytaj więcej

07.09.2020 Życiorysy członków Rady Nadzorczej - EBI 14/2020 Pobierz

W uzupełnieniu raportu bieżącego Nr 13/2020 z dnia 4 września 2020 roku, Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje życiorysy powołanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 września 2020 roku członków Rady Nadzorczej Spółki.

Czytaj więcej

30.07.2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku i EBI 4/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2019. Nowy termin publikacji raportu rocznego Spółka ustaliła na dzień 31 lipca 2020 roku.

Czytaj więcej

04.09.2020 Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję - EBI 13/2020 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje że dnia 3 września 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną czteroletnią kadencję. Nowa kadencja członków Rady Nadzorczej będzie trwała do dnia 3 września 2024 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.

Czytaj więcej

30.07.2020 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego - EBI 5/2020 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu Aneksu nr 2 do Umowy z dnia 20 maja 2019 roku podpisanego z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64, w przedmiocie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od

Czytaj więcej

28.05.2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 4/2020 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2019. Zgodnie z raportem EBI 1/2020 termin publikacji raportu rocznego został ustalony na dzień 1 czerwca 2020 roku. Nowy termin publikacji raportu rocznego Spółka ustaliła na dzień 30 lipca 2020 roku.

Czytaj więcej

21.04.2020 Ujawnienie stanu posiadania przez Akcjonariusza - ESPI 4/2020 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) wpłynęło w dniu 20.04.2020 r. zawiadomienie od Pana Jerzego Gądka (Akcjonariusz) o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co było następstwem poniższych transakcji:

Czytaj więcej

21.04.2020 Ujawnienie stanu posiadania przez Akcjonariusza - ESPI 3/2020 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) wpłynęło w dniu 20.04.2020 r. zawiadomienie od Pani Anny Rogalskiej (Akcjonariusz) o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co było następstwem poniższych transakcji:

Czytaj więcej

21.04.2020 Ujawnienie stanu posiadania przez Akcjonariusza - ESPI 2/2020 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) wpłynęło w dniu 20.04.2020 r. zawiadomienie od Pana Piotra Rogalskiego (Akcjonariusz) o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Czytaj więcej

31.01.2020 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku - EBI 1/2020 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

Czytaj więcej

10.01.2020 Istotna informacja Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację potwierdzającą z akończeni e procesu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki prawa bułga rskiego JGV Bul garia Ltd. z siedzibą w Targovishte (dalej: „JGV BG”), z którą Spółka podpisała umowę inwestycyjną na objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym , o czym Spółka informowała w raporcie ESPI nr 2 /2019 z dnia 24 maja 2019 roku .

Czytaj więcej

19.09.2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 18 września 2019 roku - EBI 15/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 18 września 2019 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

11.09.2019 Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną ESPI 5/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu 10 września 2019 roku od spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu z BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) aneksów do Umów linii kredytowych, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Czytaj więcej

15.08.2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - ESPI 4/2019 Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 18 września 2019 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1

Czytaj więcej

15.08.2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - EBI 14/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 18 września 2019 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1

Czytaj więcej

12.08.2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 10/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z nie ustaniem przyczyn powodujących opóźnienie zakończenia badania sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok, o których Spółka informowała raportem EBI Nr 5/2019 w dniu 30.05.2019 r., Spółka w dalszym ciągu nie ma możliwości opublikowania raportu rocznego za 2018 rok w formie wymaganej przepisami § 5 ust. 6.1 pkt 7) oraz ust. 7.1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Czytaj więcej

31.07.2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 9/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z nie ustaniem przyczyn powodujących opóźnienie zakończenia badania sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok, o których Spółka informowała raportem EBI Nr 5/2019 w dniu 30.05.2019 r., Spółka w dalszym ciągu nie ma możliwości opublikowania raportu rocznego za 2018 rok w formie wymaganej przepisami § 5 ust. 6.1 pkt 7) oraz ust. 7.1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Czytaj więcej

19.07.2019 Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne - ESPI 3/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. Sp. K. oraz spółki zależnej CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. informacji o zawarciu w dniu 19 lipca 2018 roku z SANTANDER Bank Polska S.A. (Bank) oraz Santander Factoring sp. z o.o. (Faktor) poniższych umów, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółek.

Czytaj więcej

27.06.2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 8/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z nie ustaniem przyczyn powodujących opóźnienie zakończenia badania sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok, o których Spółka informowała raportem EBI Nr 5/2019 w dniu 30.05.2019 r., Spółka w dalszym ciągu nie ma możliwości opublikowania raportu rocznego za 2018 rok w formie wymaganej przepisami § 5 ust. 6.1 pkt 7) oraz ust. 7.1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Czytaj więcej

24.06.2019 Nałożenie kary pieniężnej na Spółkę - EBI 7/02019 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 572/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 10.000,00 zł.

Czytaj więcej

04.06.2019 Zawieszenie obrotu akcjami Spółki - EBI 6/2019 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 roku otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 470/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Spółki, w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2018.

Czytaj więcej

30.04.2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 5/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje o braku możliwości dotrzymania przez Spółkę terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok wynikającego z harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, opublikowanego przez Spółkę w dniu 31 stycznia 2019 roku Raportem EBI Nr 1/2019.

Czytaj więcej

20.05.2019 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego - EBI 4/2019 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. informuje, że w dniu 20.05.2019 r, działając na podstawie uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16.05.2019 r, podpisał z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64, umowę

Czytaj więcej

24.05.2019 Istotna informacja ESPI 2/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, w dniu 23 maja 2019 roku Spółka podpisała z obecnym udziałowcem spółki prawa bułgarskiego JGV Bułgaria OOD z siedzibą w Targovishte (dalej: „JGV BG”) umowę inwestycyjną na zakup udziałów w podwyższonym kapitale JGV BG.

Czytaj więcej

24.05.2019 Istotna informacja ESPI 1/2019 Pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Nr 12/2018 z dnia 26 października 2018 roku, Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia §19 pkt 15) Statutu Spółki, wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę udziałów w spółce prawa bułgarskiego JGV Bu|garia

Czytaj więcej

31.01.2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku - EBI 1/2019 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

Czytaj więcej

31.01.2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku - EBI 1/2019 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

Czytaj więcej

26.10.2018 Istotna informacja - ESPI 12/2018 Pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Nr 5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, a także w związku z raportami bieżącymi ESPI: Nr 2/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, Nr 10/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Nr 12/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku, Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na rozpoczęcie negocjacji w sprawie realizacji kolejnego etapu strategii rozwoju M FOOD SA, polegającego na objęciu przez Spółkę większościowego pakietu udziałów w podwyższonym kapitale JGV Bulgaria Ltd. Jednocześnie Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółki do przedstawienia treści wynegocjowanej umowy inwestycyjnej.

Czytaj więcej

28.09.2018 Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza - ESPI 11/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pani Anny Rogalskiej w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, informacji o przekroczeniu udziału ponad 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej w związku z pośrednim nabyciem akcji tej spółki (art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o Ofercie Publicznej) 

Czytaj więcej

28.09.2018 Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza - ESPI 10/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Piotra Rogalskiego w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, informacji o przekroczenie udziału ponad 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej w związku z pośrednim nabyciem akcji tej spółki (art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o Ofercie Publicznej) .

Czytaj więcej

28.09.2018 Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza - ESPI 9/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od spółki V15 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482064, informacji o uzyskaniu przez nią pozycji spółki dominującej w wyniku  zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy połączenia spółek w trybie Art. 492 § 1 pkt.1 K.S.H.  Spółka V15 Sp. z o.o. przejęła akcje M FOOD S.A. należące do  przejmowanych spółek: V15 Sp. z o.o. S.K.A. w liczbie 4.425.117 i Corpo Bio Sp. z o.o. S.K.A. w liczbie 67.500 stając się wobec M Food S.A. podmiotem dominującym.

Czytaj więcej

09.08.2018 Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną - ESPI 8/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. Sp. K. informacji o zawarciu w dniu 9 sierpnia 2018 roku z Bankiem BGŻBNP Paribas S.A. (Bank) aneksu do Umowy wielocelowej linii kredytowej, której celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Czytaj więcej

25.07.2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 25 lipca 2018 roku - EBI 13/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 lipca 2018 roku po przerwie, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

25.07.2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 25.07.2018 r. - ESPI 7/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 lipca 2018 roku:

Czytaj więcej

25.07.2018 Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne - ESPI 6/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. Sp. K. oraz spółki zależnej CORPO BIO FOOD sp. z o.o. informacji o zawarciu w dniu 20 lipca 2018 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) oraz BZ WBK Faktor sp. z o.o. (Faktor) poniższych umów, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółek.

Czytaj więcej

29.07.2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 29.06.2018 r. - ESPI 5/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Czytaj więcej

18.05.2018 Istotna informacja - ESPI 3/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do opublikowanej raportem ESPI 5/2017 w dniu 18 maja 2017 roku strategii grupy kapitałowej zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o likwidacji spółki luksemburskiej COCOTAL SCSp.

Czytaj więcej

01.06.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - ESPI 4/2018 Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 13:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora Notariusza w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok.1.

Czytaj więcej

01.06.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - EBI 10/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 13:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora Notariusza w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok.1.

Czytaj więcej

27.04.2018 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego - EBI 6/2018 Pobierz

Zarząd MFOOD SA (Emitent) informuje, że w dniu 27.04.2018 r, działając na podstawie uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18.04.2018 r,  podpisał z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64, umowę w przedmiocie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku , sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Czytaj więcej

07.02.2018 Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej - EBI 4/2018 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 06.02.2018 r mocą postanowień Uchwały Nr 3/2/2018 nie zatwierdziło kooptacji Pani Ady Krystyny Kluzek na członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie mocą uchwały Nr 4/2/2018 Walne Zgromadzenie powołało Pana Pawła Wiktorko na funkcję nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Czytaj więcej

31.01.2018 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku - EBI 2/2018 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

Czytaj więcej

10.01.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.-ESPI 1/2018 Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 06 lutego 2018 r. o godz. 14:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora Notariusza w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok.1.

Czytaj więcej

10.01.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - EBI 1/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 06 lutego 2018 r. o godz. 14:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora Notariusza w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok.1.

Czytaj więcej

06.10.2017 Podpisanie istotnej umowy przez Spółki zależne - ESPI 15/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółek zależnych tj. Corpo Sp. z o.o. Sp. K. i CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. (Spółki) informacji o zawarciu w dniu 5 października 2017 roku, podczas polsko – bułgarskiego Forum Gospodarczego w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, 5–letniej umowy z bułgarską firmą JGV Bulgaria Ltd. na dostawy miodu.

Czytaj więcej

09.08.2017 Podpisanie istotnych umów przez Spółkę zależną - ESPI 14/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo Sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 8 sierpnia 2017 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneksów do umów kredytowych oraz umowy faktoringowej, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Czytaj więcej

03.08.2017 Podpisanie istotnych umów przez Spółkę zależną - ESPI 13/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo Sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 3 sierpnia 2017 roku aneksów do Umów kredytowych oraz aneksu do Umowy faktoringowej, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Czytaj więcej

01.08.2017 Informacje dotyczące realizacji strategii rozwoju Spółki - ESPI 12/2017 Pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, a także w związku z raportami bieżącymi ESPI 2/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku oraz ESPI 10/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, że:

Czytaj więcej

01.08.2017 Niedojście do skutku emisji akcji serii F - ESPI 11/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”. „Emitent”) informuje, iż w terminie wynikającym z uchwały nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 maja 2017 roku,  tj. do dnia 31 lipca 2017 r.  nie zawarła z inwestorami umów objęcia akcji. W wyniku tego emisja akcji serii F nie doszła do skutku.

Czytaj więcej

30.06.2017 Przesunięcie terminu przejęcia bułgarskiej spółki - ESPI 10/2017 Pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 2/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku, Zarząd M FOOD S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż z powodu trwających procesów związanych z objęciem większościowego pakietu udziałów w ramach podwyższonego kapitału spółki JGV Bulgaria Ltd. wydłużeniu uległ termin finalizacji niniejszej transakcji.

Czytaj więcej

28.06.2017 Istotna informacja - ESPI 9/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż podjął decyzję o rozpoczęciu wstępnych negocjacji z inwestorem instytucjonalnym („Inwestor”), którym jest fundusz obecny od kilkunastu lat w Europie Środkowo-Wschodniej. Niniejsze działania służą rozpoznaniu przez Spółkę możliwości realizacji rozwoju zgodnego ze strategią opublikowaną w dniu 18 maja 2017 roku raportem bieżącym ESPI 5/2017.

Czytaj więcej

23.06.2017 Istotna informacja - ESPI 8/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż rozpoczął, a w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odrzuceniu oferty i zakończeniu negocjacji z Altus TFI S.A. w sprawie nabycia akcji serii F emitowanych na mocy Uchwały Nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Czytaj więcej

23.06.2017 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F - ESPI 7/2017 Pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. Zarząd spółki M FOOD S.A. („Spółka”) informuje, że cena emisyjna Akcji Serii F ustalona została na 11 zł (słownie: jedenaście złotych) za jedną akcję.

Czytaj więcej

16.06.2017 Powołanie (kooptacja) nowego członka Rady Nadzorczej Spółki - EBI 15/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki dokonała, mocą postanowień Uchwały Nr 1 z dnia 14 czerwca 2017 roku, kooptacji z dniem 14 czerwca 2017 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowego Członka w osobie Pani Ady Krystyny Kluzek.

Czytaj więcej

12.06.2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki - EBI 14/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Daroszewskiego pisemną rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Czytaj więcej

08.06.2017 Otrzymanie informacji cenotwórczej – wyceny spółki - ESPI 6/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. ("Spółka", „Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż rozpoczęła działania związane z planowaną emisją akcji serii F.

Czytaj więcej

18.05.2017 Strategia Grupy M FOOD na lata 2017-2021 - ESPI 5/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. ("Spółka", „Emitent”), z siedzibą w Łodzi, informuje o podjęciu w dniu 18 maja 2017 r. uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Grupy M FOOD na lata 2017-2021, która stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj więcej

14.04.2017 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 5/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za 2016r.

Czytaj więcej

13.04.2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA oraz projekty uchwał w sprawie emisji akcji i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym GPW - EBI 4/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Karolewskiej 1 w Łodzi o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad.

Czytaj więcej

06.04.2017 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego - EBI 3/2017 Pobierz

Zarząd MFOOD SA (Emitent) informuje, że w dniu 31.03.2017r, działając na podstawie uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20.12.2016r, podpisał z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Czytaj więcej

05.04.2017 Planowane przejęcie bułgarskiej spółki - ESPI 2/2017 Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w ramach strategicznego rozwoju działalności planuje objęcie większościowego pakietu udziałów w ramach podwyższonego kapitału spółki JGV Bulgaria Ltd.

Czytaj więcej

07.03.2017 Istotna informacja - ESPI 1/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wykreśleniu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. RGLAB Sp.K.

Czytaj więcej

30.01.2017 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku - EBI 1/2017 Pobierz

Zarząd MFOOD SA z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2017 będą przekazywane w następujących terminach:

Czytaj więcej

30.12.2016 Istotna informacja - ESPI 19/2016 Pobierz

W nawiązaniu do zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki a opublikowanej raportem bieżącym EBI 18/2016 z dnia 21.12.2016r, Zarząd M FOOD SA ("Spółka") informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku, zawarł z FORMICA Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (jako Sprzedającym) umowę sprzedaży 100 Akcji serii A oraz 10.000 Akcji serii B w spółce komandytowej specjalnej (société en commandite spéciale) prawa luksemburskiego pod nazwą COCOTAL société en commandite spéciale.

Czytaj więcej

21.12.2016 Istotna informacja - ESPI 18/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD SA ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na swoim posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016r,w związku z prowadzoną restrukturyzacją organizacyjną podmiotów Grupy Kapitałowej, mającą na celu zwiększenie transparentności Grupy Kapitałowej Spółki oraz optymalne planowanie podatkowe, wyraziła zgodę na podjęcie dalszych czynności formalnych w tej sprawie. W szczególności Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na:

Czytaj więcej

28.11.2016 Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji M FOOD S.A. - ESPI 17/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 25 listopada 2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął Uchwałę nr 781/16 na mocy, której określił, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na 2,00 zł (dwa złote), dzień 6 grudnia 2016 r. jako dzień wymiany 49.962.940 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji spółki M FOOD S.A. oznaczonych kodem PLMDVLP00016 na 4.996.294 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki M FOOD S.A. o wartości nominalnej 2,00 zł każda.

Czytaj więcej

22.11.2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki - EBI 26/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 listopada 2016 roku Spółka otrzymała od Pana Grzegorza Chrabąszcza pisemną rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Czytaj więcej

18.11.2016 Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji M FOOD S.A. - ESPI 16/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 18 listopada 2016 r. Spółka złożyła do KDPW wniosek o dokonanie w dniu 6 grudnia 2016r scalenia akcji Emitenta zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLMDVLP00016. w liczbie 49 962 940 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w stosunku 10:1.

Czytaj więcej

18.11.2016 Zawieszenie obrotu akcjami M FOOD S.A. w związku z ich scaleniem - ESPI 15/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka") w dniu 18 listopada 2016 roku powziął informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 listopada 2016 r. podjął Uchwałę nr 1214/2016 w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami Emitenta w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji Spółki.

Czytaj więcej

16.11.2016 Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami M FOOD S.A. - ESPI 14/206 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Emitenta od dnia 24 listopada 2016 r do dnia 6 grudnia 2016 r (włącznie) i wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji Spółki na dzień 23 listopada 2016 r., w związku z planowanym przeprowadzeniem transakcji scalenia akcji.

Czytaj więcej

15.11.2016 Wyznaczenie Dnia Referencyjnego oraz prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki - ESPI 13/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w § 2 Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2016 r, postanowił wyznaczyć dzień 29 listopada 2016 roku jako Dzień Referencyjny w związku z procesem scalenia akcji Spółki (po uzupełnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu zmiany postanowień Statutu w zakresie zmiany informacji o liczbie i wartości akcji w danej serii)

Czytaj więcej

12.11.2016 Prognoza wyników finansowych na rok 2016 korekta - ESPI 12/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi prezentuje w załączeniu skorygowaną prognozę wyników finansowych na rok 2016

Czytaj więcej

04.11.2016 Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego M FOOD - EBI 24/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 listopada 2016 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców uzupełnienia wpisu zmiany postanowień Statutu w zakresie zmiany informacji o liczbie i wartości akcji w danej serii.

Czytaj więcej

04.11.2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego -EBI 23/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku.

Czytaj więcej

28.10.2016 Istotna informacja - ESPI 11/2016 Pobierz

W nawiązaniu do zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki a opublikowanej raportem bieżącym EBI 15/2016 z dnia 30.06.2016r, Zarząd M FOOD SA ("Spółka") informuje, że w dniu 27 października 2016 roku podpisał umowę przeniesienia własności certyfikatów inwestycyjnych Formica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w ramach przejęcia majątku likwidowanej spółki Corpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RGLAB Spółka komandytowa

Czytaj więcej

06.10.2016 Zawieszenie procedury scalenia akcji M FOOD S.A. - ESPI 10/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 6 października 2016 r. Spółka powzięła informację o konieczności uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do kontynuowania procesu zmiany struktury kapitału zakładowego.

Czytaj więcej

04.10.2016 Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami M FOOD S.A. - ESPI 9/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 4 października 2016 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Emitenta od dnia 3 października 2016 r do dnia 25 października 2016 r (włącznie) i wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji Spółki na dzień 12 października 2016 r.

Czytaj więcej

03.10.2016 Wyznaczenie Dnia Referencyjnego oraz prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki - ESPI 8/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w § 2 Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2016 r, postanowił wyznaczyć dzień 18 października 2016 roku jako Dzień Referencyjny w związku z procesem scalenia akcji Spółki.

Czytaj więcej

03.10.2016 Zawarcie umowy z V15 Sp. z o.o. S.K.A. na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji M FOOD S.A. - ESPI 7/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2016r w sprawie scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych (o czym Spółka informowała raportem bieżącym EBI 17/2016), informuje, iż w dniu 3 października 2016 roku Emitent zawarł umowę ze spółką V15 Sp. z o.o. S.K.A.

Czytaj więcej

30.09.2016 Istotna informacja - ESPI 6/2016 Pobierz

W nawiązaniu do zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki a opublikowanej raportem bieżącym EBI 15/2016 z dnia 30.06.2016r, Zarząd M FOOD SA ("Spółka") informuje, że w dniu 30 września 2016 roku podpisał umowę o sprzedaż udziałów w spółce Osiedle Becka Sp. z o.o. które stanowią pozostałość po historycznej działalności Spółki w sektorze deweloperskim.

Czytaj więcej

12.09.2016 Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego M FOOD - ESPI 5/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 września 2016 roku Spółka otrzymała posta-nowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu zmiany postanowień Statutu Spółki, dotyczących scalenia (re-splitu) akcji Spólki

Czytaj więcej

11.08.2016 Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną - EBI 21/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD SA z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 10 sierpnia 2016 roku umów kredytowych oraz umowy faktoringowej, których celem jest finansowanie bieżącej działalność Spółki.

Czytaj więcej

10.08.2016 Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną - EBI 20/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD SA z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 08 sierpnia 2016 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneksów do umowy kredytowej oraz umowy faktoringowej, których celem jest finansowanie bieżącej działalność Spółki.

Czytaj więcej

30.07.2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego - EBI 19/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za II kwartał 2016 roku. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 01/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 roku, Spółka podała, że raport okresowy za II kwartał 2016 roku zostanie opublikowany w dniu 2 sierpnia 2016 roku. Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu okresowego za II kwartał 2016 roku to 11 sierpnia 2016r

Czytaj więcej

13.07.2016 Zmiana adresu siedziby spółki - EBI 18/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. informuje, że w dniu 12.07.2016 r uchwałą nr 1/7/2016 postanowił o zmianie adresu siedziby Spółki z dotychczasowego: ul. Ogrodowa 72/74; 91-071 Łódź, na: ul. Karolewska 1; 90-560 Łódź

Czytaj więcej

30.06.2016 Istotna informacja - EBI 15/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD SA ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na swoim posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2016 r, w związku z prowadzoną restrukturyzacją organizacyjną podmiotów Grupy Kapitałowej, mającą na celu zwiększenie transparentności Grupy Kapitałowej Spółki oraz optymalne planowanie podatkowe, wyraziła zgodę na podjęcie dalszych czynności formalnych w tej sprawie.

Czytaj więcej

02.06.2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - EBI 14/2016 Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 29.06.2016 r. o godz. 15:00, w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Czytaj więcej

26.04.2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego - EBI 10/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2016 roku.

Czytaj więcej

26.04.2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 9/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2015.

Czytaj więcej

01.04.2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 8/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2015.

Czytaj więcej

28.01.2016 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku - EBI 1/2016 Pobierz

Zarząd MFOOD SA z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2016 będą przekazywane w następujących terminach: 11.02, 11.05, 02.07, 08.11

Czytaj więcej

RAPORTY OKRESOWE

16.05.2022 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 r - EBI 3/2022   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Czytaj więcej

15.11.2021 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2021 r - EBI 16/2022   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Czytaj więcej

16.08.2021 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 - EBI 10/2021   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Czytaj więcej

31.05.2021 Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2020 - EBI 7/2021   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2020.

Czytaj więcej

31.05.2021 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2020 - EBI 6/2021   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020

Czytaj więcej

17.05.2021 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2021 r - EBI 5/2021   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2021 roku.

Czytaj więcej

15.02.2021 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2020 r - EBI 3/2021   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2020 roku.

Czytaj więcej

16.11.2020 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2020 r. - EBI 18/2020   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Czytaj więcej

14.08.2020 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2020 r - EBI 11/2020   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Czytaj więcej

31.07.2020 Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2019 - EBI 8/2020   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2019.

Czytaj więcej

31.07.2020 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2019 -EBI 7/2020   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.

Czytaj więcej

14.02.2020 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2019 r. - EBI 2/2020   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.

Czytaj więcej

14.11.2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 r. - EBI 16/2019   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Czytaj więcej

15.05.2020 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 r - EBI 3/2020   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Czytaj więcej

14.11.2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 r - EBI 16/2019   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Czytaj więcej

14.08.2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2019 r - EBI 13/2019   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Czytaj więcej

14.08.2019 Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2018 - EBI 12/2019   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2018.

Czytaj więcej

14.08.2019 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2018 -EBI 11/2019   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018

Czytaj więcej

15.05.2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r. - EBI 3/2019   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Czytaj więcej

14.02.2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2018 r - EBI 2/2019   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Czytaj więcej

14.11.2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2018 r - EBI 15/2018   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Czytaj więcej

14.08.2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r - EBI 14/2018   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Czytaj więcej

29.06.2018 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2017 – korekta - EBI 12/2018   Pobierz

W związku z ujawnieniem po dniu publikacji błędu rachunkowego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017, Emitent przekazuje w załączeniu korektę skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017.

Czytaj więcej

30.05.2018 Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2017 - EBI 9/2017   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017.

Czytaj więcej

30.05.2018 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2017 - EBI 8/2018   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.

Czytaj więcej

15.05.2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 r - 7/2018   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Czytaj więcej

14.02.2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 r - EBI 5/2018   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Czytaj więcej

14.11.2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r. - EBI 17/2017   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Czytaj więcej

14.08.2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 r - EBI 16/2017   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Czytaj więcej

10.06.2017 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2016 – korekta - 13/2017   Pobierz

W związku z omyłkami pisarskimi zidentyfikowanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016, Emitent przekazuje w załączeniu korektę skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016.

Czytaj więcej

10.06.2017 Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2016 - korekta - EBI 12/2017   Pobierz

W związku z omyłkami pisarskimi zidentyfikowanymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016, Emitent przekazuje w załączeniu korektę jednostkowego raportu rocznego za rok 2016.

Czytaj więcej

22.05.2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r. - korekta - EBI 10/2017   Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. informuje, że w opublikowanym w dniu 15 maja 2017 r. jednostkowym i skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2017 roku, w wyniku pomyłki nie została zaprezentowana ostateczna wersja pliku, co spowodowało konieczność opublikowania poprawnej wersji.

Czytaj więcej

23.05.2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r. - korekta - EBI 11/2017   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu prawidłowy plik prezentujący jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku,

Czytaj więcej

15.05.2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r - EBI 8/2017   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Czytaj więcej

19.04.2017 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok obrotowy 2016 - EBI 6/2017   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.

Czytaj więcej

19.04.2017 Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A. za rok obrotowy 2016 - EBI 5/2017   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016.

Czytaj więcej

14.02.2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 r - EBI 2/2017   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Czytaj więcej

14.11.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 r - EBI 25/2016   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Czytaj więcej

11.08.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 r - EBI 22/2016   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Czytaj więcej

31.05.2016 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2015 - EBI 13/2016   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

Czytaj więcej

31.05.2016 Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2015 - EBI 12/2016   Pobierz

Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2015 - EBI 12/2016

Czytaj więcej

16.05.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku - EBI 11/2016   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Czytaj więcej

12.02.2016 Prognoza wyników finansowych na rok 2016 - EBI 3/2016   Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi prezentuje w załączeniu prognozę wyników finansowych na rok 2016

Czytaj więcej

03.03.2016 Raport kwartalny M FOOD SA za I kwartał 2015 roku – korekta - EBI 7/2016   Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączeniu skorygowany jednostkowy i skonsolidowany Raport Okresowy – Raport Kwartalny za I kwartał 2015 roku uwzględniający zmianę polityki rachunkowości Emitenta.

Czytaj więcej

03.03.2016 Raport kwartalny M FOOD SA za II kwartał 2015 roku - korekta - EBI 6/2016   Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączeniu skorygowany jednostkowy i skonsolidowany Raport Okresowy – Raport Kwartalny za II kwartał 2015 roku uwzględniający zmianę polityki rachunkowości Emitenta.

Czytaj więcej

03.03.2016 Raport kwartalny M FOOD SA za III kwartał 2015 roku – korekta - EBI 5/2016   Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączeniu skorygowany jednostkowy i skonsolidowany Raport Okresowy – Raport Kwartalny za III kwartał 2015 roku uwzględniający zmianę polityki rachunkowości Emitenta.

Czytaj więcej

03.03.2016 Prognoza wyników finansowych na rok 2016 korekta - EBI 4/2016   Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi prezentuje w załączeniu skorygowaną prognozę wyników finansowych na rok 2016

Czytaj więcej

11.02.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku - EBI 2/2016   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Czytaj więcej

12.02.2016 Prognoza finansowa na rok 2016   Pobierz

Prognoza finansowa z wykorzystaniem wskaźników ROS i Marża EBIT

Czytaj więcej

11.02.2016 Skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe M FOOD S.A. za czwarty kwartał 2015 r.   Pobierz

Skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe

Czytaj więcejARCHIWUM

16.11.2015 Skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe M FOOD S.A. za trzeci kwartał 2015 r. Pobierz

Sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2015r.

Czytaj więcej

02.10.2015 Istotna informacja - EBI 22/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 2 października 2015 r. powziął informację o dokonaniu, w dniu 30 września 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców, przekształcenia spółki Corpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RGLAB spółka komandytowo-akcyjna.

Czytaj więcej

29.09.2015 Przekształcenia w ramach Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. - EBI 21/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 28 września 2015 r. został zrealizowany kolejny etap przekształceń w ramach Grupy Kapitałowej M FOOD S.A., które miały charakter wyłącznie organizacyjny i nie miały wpływu na działalność operacyjną spółek z Grupy.

Czytaj więcej

02.09.2015 Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną - EBI 20/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD SA z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym informuje o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 31 sierpnia 2015 roku z Raiffeisen Bank S.A. (Bank) dwóch umów kredytowych, których celem jest finansowanie bieżącej działalność Spółki.

Czytaj więcej

23.08.2015 Zmiany formalne w strukturze Grupy Kapitałowej - EBI 19/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 21 sierpnia 2015 r. Grupa Kapitałowa M FOOD S.A zrealizowała kolejny etap przekształceń organizacyjnych w ramach Grupy. Przekształcenia miały charakter organizacyjny i nie miały wpływu na działalność operacyjną Grupy.

Czytaj więcej

14.08.2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015 roku - EBI 18/2015 Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015 roku.

Czytaj więcej

31.07.2015 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki - EBI 17/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które obradowało w dniu 30 lipca 2015 roku, po zarządzonych przerwach w obradach, mocą postanowień uchwał oznaczonych numerami od 18/2015 do 29/2015 postanowiło

Czytaj więcej

03.06.2015 Jednostkowy raport roczny M FOOD SA za 2014 r. - EBI 10/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje w załączonych plikach raport okresowy - jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2014.

Czytaj więcej

03.06.2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD SA za 2014 r. - EBI 11/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje w załączonych plikach raport okresowy - skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.

Czytaj więcej

27.05.2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 9/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2014. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 02/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku, Spółka podała, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 29 maja 2015 roku.

Czytaj więcej

15.05.2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - EBI 8/2015 Pobierz

Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 kwietnia 2015 roku, na mocy którego, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000349490) dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 460.110,00 zł, tj. do kwoty 10.452.698,00 zł

Czytaj więcej

14.05.2015 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ M FOOD S.A. Pobierz

za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.03.2015 r.

Czytaj więcej

14.05.2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku - EBI 7/2015 Pobierz

Spółka M FOOD SA (dawniej: M Development SA) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Czytaj więcej

12.05.2015 Zmiana Animatora Rynku dla akcji M FOOD S.A. - EBI 6/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. ("Spółka") informuje niniejszym, że od dnia 13 maja 2015 r. NWAI DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Warszawie będzie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji M FOOD S.A.

Czytaj więcej

28.04.2015 Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 - EBI 5/2015 Pobierz

Spółka podjęła uchwałę nr 1 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, obu sprawozdań sporządzanych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku i postanowiła powierzyć zbadanie obu tych sprawozdań: spółce Biuro Biegłych Rewidentów Eko- Bilans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Czytaj więcej

19.03.2015 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą o doradztwo przy realizacji emisji obligacji serii B - EBI 4/2015 Pobierz

Zarząd spółki M FOOD SA (dawniej: M Development SA) z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w związku z planowaną emisją obligacji serii B o wartości do 8 mln zł, w dniu 18 marca 2015 r. otrzymał podpisaną umowę o pełnienie przez spółkę 4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzią i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi funkcji Autoryzowanego Doradcy przy realizacji planowanej emisji obligacji serii B. Powyższa umowa wejdzie w życie po spełnieniu przesłanek warunkujących możliwość przeprowadzenia emisji obligacji serii B. Zakłada się wprowadzenie obligacji serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) na rynku Catalyst. Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

Czytaj więcej

16.02.2015 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ M FOOD S.A. Pobierz

za okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. (IV kwartał 2014 r.)

Czytaj więcej

16.02.2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku - EBI 3/2015 Pobierz

Spółka M FOOD SA (dawniej: M Development SA) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Czytaj więcej

13.01.2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku - EBI 2/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach

Czytaj więcej

02.01.2015 Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji serii E1 Spółki - EBI 1/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD SA (dawniej: M Development SA) z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii E1 Spółki ("Akcje serii E1"), emitowanych na podstawie uchwały Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E1 oraz uchwały Nr 2 w sprawie określenia zasad emisji akcji serii E1 z dnia 18 listopada 2014r. Spółka informowała o treści ww. uchwał w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 28/2014 z dnia 19 listopada 2014 roku. 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Czytaj więcej

Dokumenty do pobrania

1. Statut M-Food S.A.

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Grupy M FOOD S.A.

Przydatne linki

 

www.newconnect.pl          NewConnect

www.gpw.pl                          Giełda Papierów Wartościowych

www.knf.gov.pl                    Komisja Nadzoru Finansowego

www.kdpw.pl                       Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych