Relacje InwestorskieRelacje Inwestorskie

Podstawą działalności Grupy M FOOD w obszarze relacji inwestorskich jest umacnianie wartości Spółki poprzez konsekwentną realizację przemyślanej strategii biznesowej. Transparentne podejście do polityki komunikacji z otoczeniem, znajduje odzwierciedlenie w raportach bieżących, okresowych oraz wynikach finansowych.

Kontakt dla Inwestorów
tel.: + 48 733 339 359
e-mail: mfood@carda.pl

Wyniki finansowe

Spółka M FOOD S.A. nie prowadzi działalności operacyjnej w Grupie.
Sytuacja finansowa wynikająca z zamieszczonych danych finansowych jest pochodną działalności jednostki zależnej – COPRO Sp. z o.o. sp.k., zarówno przed (dane 2012 i 2013) jak i po włączeniu COPRO do Grupy M FOOD pod koniec 2013 roku.

Skumulowane przychody netto ze sprzedaży (mln zł)

Wyniki oraz wskaźniki rentowności w okresie 2012 – 2016

Wybrane pozycje bilansowe

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu – Jerzy Gądek

Pan Jerzy Gądek posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu podmiotów gospodarczych, w tym spółek osobowych i kapitałowych. Od 1996 roku Prezes w CORPO Sp. z o.o. s.k., zajmującej się obrotem miodów w Polsce i zagranicą. Jako Członek zasiadał w Radach Nadzorczych w Dakri International S.A., Polpain Dakri Sp. z o.o. oraz DFP Doradztwo Finansowe S.A., a także jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w DJP Development Sp. z .o.o. W Grupie M FOOD S.A. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki
Piotr Rychta – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Pajor – Członek Rady Nadzorczej
Monika Ostruszka – Członek Rady Nadzorczej
Sylwester Redeł – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Wiktorko– Członek Rady Nadzorczej

WALNE ZGROMADZENIA

19.09.2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 18 września 2019 roku - EBI 15/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 18 września 2019 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

07.08.2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 3 września 2020 roku o godz. 16:30, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1.

Czytaj więcej

15.08.2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 18 września 2019 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1.

Czytaj więcej

29.06.2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku - EBI 11/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

01.06.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 13:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora Notariusza w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok.1.

Czytaj więcej

07.02.2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 06 lutego 2018r - EBI 3/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 06 lutego 2018 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

10.01.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

Czytaj więcej

17.05.2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 16 maja 2017r. - EBI 9/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 16 maja 2017 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

08.07.2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 8 lipca 2016r. - EBI 17/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 lipca 2016 roku (po zarządzonej przerwie w obradach), wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

29.06.2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 29 czerwca 2016r. Ogłoszenie przerwy w obradach - EBI 16/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

23.07.2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. - EBI 16/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które obradowało w dniu 30 lipca 2015 roku (po zarządzonych przerwach w obradach), wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

23.07.2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. Ogłoszenie kolejnej przerwy w obradach ZWZ - EBI 15/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zarządzić kolejną przerwę w obradach Zgromadzenia, w terminie do dnia 30 lipca 2015 roku, do godziny 14:00. W związku z powyższym, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwały (wraz z informacją o wynikach głosowania) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obradującego w dniu 22 lipca 2015 roku, podjętej do czasu ogłoszenia kolejnej przerwy w obradach tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Do w/w uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Czytaj więcej

30.06.2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ - EBI 14/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

28.06.2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M Development S.A. - EBI 17/2014 Pobierz

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2014 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

10.06.2015 Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - EBI 13/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 9 czerwca 2015 roku V15 Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Łodzi, jako uprawniony akcjonariusz Spółki (w rozumieniu postanowień art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych), złożył wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku (Zarząd Spółki zwołał przedmiotowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2015 roku, a stosowna informacja w tym przedmiocie została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących z dnia 3 czerwca 2015 roku: raportu bieżącego EBI Nr 12/2015 oraz raportu bieżącego ESPI Nr 2/2015). Zgodnie z treścią przedmiotowego wniosku, uprawniony, w/w akcjonariusz Spółki, wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Czytaj więcej

03.06.2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA - EBI 12/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowa 72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora w Łodzi przy ul. Narutowicza 40 lok.4A,

Czytaj więcej

31.05.2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA - EBI 16/2014 Pobierz

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowa 72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 27 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora w Łodzi przy ul. Narutowicza 40 lok.4A.

Czytaj więcej

31.05.2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA Pobierz

Zarząd Spółki zwołuje niniejszym, na dzień 27 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Czytaj więcej

31.05.2014 Powołanie (kooptacja) nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Pobierz

Zarząd M Development SA ("Spółka") informuje niniejszym, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki dokonała, mocą postanowień Uchwały Nr 1 z dnia 30 maja 2014 roku, kooptacji z dniem 30 maja 2014 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowego Członka w osobie Pana Romana Daroszewskiego

Czytaj więcej

21.11.2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA - ESPI 40/2013 Pobierz

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA

Czytaj więcej

21.11.2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA - EBI 81/2013 Pobierz

Spółka informuje niniejszym, że działając w oparciu i zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożonym w dniu 21 listopada 2013 roku

Czytaj więcej

10.10.2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA - EBI 68/2013 Pobierz

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 15 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Czytaj więcej

10.10.2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA - ESPI 34/2013 Pobierz

Spółka zwołuje niniejszym, na dzień 15 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74.

Czytaj więcej

10.10.2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA - EBI 68/2013 Pobierz

Spółka zwołuje niniejszym, na dzień 15 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74

Czytaj więcej

25.03.2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - EBI 36/2013 Pobierz

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku, podjętych do czasu ogłoszenia przerwy w obradach tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Czytaj więcej

25.03.2013 Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku Pobierz

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Czytaj więcej

16.03.2013 Powzięcie informacji o złożeniu pozwu przeciwko spółce o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie - EBI 33/2013 Pobierz

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż w dniu 15 marca 2013 roku powziął informację o złożeniu przez dwóch Akcjonariuszy Spółki, pozwu wobec Spółki z dnia 25 lutego 2013 roku o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie.

Czytaj więcej

07.03.2013 Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - EBI 28/2013 Pobierz

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 4 marca 2013 roku uprawniony akcjonariusz Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekty do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku (Zarząd Spółki zwołał przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 26 lutego 2013 roku, a także w drodze stosownych raportów bieżących EBI i ESPI z dnia 26 lutego 2013 roku).

Czytaj więcej

07.03.2013 Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pobierz

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 4 marca 2013 roku uprawniony akcjonariusz Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekty do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku (Zarząd Spółki zwołał przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 26 lutego 2013 roku, a także w drodze stosownych raportów bieżących EBI i ESPI z dnia 26 lutego 2013 roku).

Czytaj więcej

22.02.2013 Rezygnacja osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) - EBI 26/2013 Pobierz

Zarząd M Development SA ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 22 lutego 2013 roku Spółka powzięła wiadomość o złożeniu przez Pana Damiana Kochańskiego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Czytaj więcej

31.01.2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 roku Pobierz

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 roku (akt notarialny sporządzony przez asesora notarialnego, Panią Weronikę Lendlę – Olczyk, zastępcę notariusza Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 5169/2012), wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami

Czytaj więcej

31.01.2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:30 Pobierz

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:30 - po zarządzonej przerwie w obradach (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Grzegorza Gawiora), wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami

Czytaj więcej

31.01.2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2013 Pobierz

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:00 - po zarządzonej przerwie w obradach (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Grzegorza Gawiora), wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami

Czytaj więcej

30.01.2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:00. Pobierz

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:14 wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Czytaj więcej

30.01.2013 Treść uchwały podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development SA Pobierz

Zarząd M Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

17.01.2013 M Development S.A. - treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2013 roku godzina 9.30 Pobierz

Zarząd M Development S.A. ("Spółka") przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 9.30

Czytaj więcej

17.01.2013 M Development S.A. - treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2013 roku godzina 9.00 Pobierz

Zarząd M Development S.A. ("Spółka") przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 9.00

Czytaj więcej

17.01.2013 M Development S.A. - treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2013 roku godzina 9.30 Pobierz

Zarząd M Development S.A. ("Spółka") przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 9.30

Czytaj więcej

17.01.2013 M Development S.A. - treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2013 roku godzina 9.00 Pobierz

Zarząd M Development S.A. ("Spółka") przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 9.00

Czytaj więcej

16.01.2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 10:11 Pobierz

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 10:11 (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Grzegorza Gawiora, Rep. A Nr 84/2013), wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami

Czytaj więcej

27.12.2012 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 roku akt notarialny sporządzony przez asesora notarialnego, Panią Weronikę Lendlę – Olczyk ) wra z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami Pobierz

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 27 grudnia 2012 roku akt notarialny sporządzony przez asesora notarialnego, Panią Weronikę Lendlę – Olczyk ) wra z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami

Czytaj więcej

16.01.2012 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:14 Pobierz

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:14 (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Grzegorzem Gawiorem, Rep. A Nr 81/2013), wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami

Czytaj więcej

RAPORTY BIEŻĄCE

19.09.2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 18 września 2019 roku - EBI 15/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 18 września 2019 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

30.07.2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku i EBI 4/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2019. Nowy termin publikacji raportu rocznego Spółka ustaliła na dzień 31 lipca 2020 roku.

Czytaj więcej

30.07.2020 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu Aneksu nr 2 do Umowy z dnia 20 maja 2019 roku podpisanego z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64, w przedmiocie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od

Czytaj więcej

28.05.2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2019. Zgodnie z raportem EBI 1/2020 termin publikacji raportu rocznego został ustalony na dzień 1 czerwca 2020 roku. Nowy termin publikacji raportu rocznego Spółka ustaliła na dzień 30 lipca 2020 roku.

Czytaj więcej

21.04.2020 Ujawnienie stanu posiadania przez Akcjonariusza. Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) wpłynęło w dniu 20.04.2020 r. zawiadomienie od Pana Jerzego Gądka (Akcjonariusz) o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co było następstwem poniższych transakcji:

Czytaj więcej

21.04.2020 Ujawnienie stanu posiadania przez Akcjonariusza. Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) wpłynęło w dniu 20.04.2020 r. zawiadomienie od Pani Anny Rogalskiej (Akcjonariusz) o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co było następstwem poniższych transakcji:

Czytaj więcej

21.04.2020 Ujawnienie stanu posiadania przez Akcjonariusza Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) wpłynęło w dniu 20.04.2020 r. zawiadomienie od Pana Piotra Rogalskiego (Akcjonariusz) o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Czytaj więcej

31.01.2020 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku - EBI 1/2020 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

Czytaj więcej

10.01.2020 Istotna informacja Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację potwierdzającą z akończeni e procesu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki prawa bułga rskiego JGV Bul garia Ltd. z siedzibą w Targovishte (dalej: „JGV BG”), z którą Spółka podpisała umowę inwestycyjną na objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym , o czym Spółka informowała w raporcie ESPI nr 2 /2019 z dnia 24 maja 2019 roku .

Czytaj więcej

11.09.2019 Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną ESPI 5/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu 10 września 2019 roku od spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu z BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) aneksów do Umów linii kredytowych, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Czytaj więcej

15.08.2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - ESPI 4/2019 Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 18 września 2019 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1

Czytaj więcej

15.08.2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - EBI 14/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 18 września 2019 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1

Czytaj więcej

12.08.2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 10/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z nie ustaniem przyczyn powodujących opóźnienie zakończenia badania sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok, o których Spółka informowała raportem EBI Nr 5/2019 w dniu 30.05.2019 r., Spółka w dalszym ciągu nie ma możliwości opublikowania raportu rocznego za 2018 rok w formie wymaganej przepisami § 5 ust. 6.1 pkt 7) oraz ust. 7.1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Czytaj więcej

31.07.2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 9/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z nie ustaniem przyczyn powodujących opóźnienie zakończenia badania sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok, o których Spółka informowała raportem EBI Nr 5/2019 w dniu 30.05.2019 r., Spółka w dalszym ciągu nie ma możliwości opublikowania raportu rocznego za 2018 rok w formie wymaganej przepisami § 5 ust. 6.1 pkt 7) oraz ust. 7.1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Czytaj więcej

19.07.2019 Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne - ESPI 3/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. Sp. K. oraz spółki zależnej CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. informacji o zawarciu w dniu 19 lipca 2018 roku z SANTANDER Bank Polska S.A. (Bank) oraz Santander Factoring sp. z o.o. (Faktor) poniższych umów, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółek.

Czytaj więcej

27.06.2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 8/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z nie ustaniem przyczyn powodujących opóźnienie zakończenia badania sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok, o których Spółka informowała raportem EBI Nr 5/2019 w dniu 30.05.2019 r., Spółka w dalszym ciągu nie ma możliwości opublikowania raportu rocznego za 2018 rok w formie wymaganej przepisami § 5 ust. 6.1 pkt 7) oraz ust. 7.1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Czytaj więcej

24.06.2019 Nałożenie kary pieniężnej na Spółkę - EBI 7/02019 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 572/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 10.000,00 zł.

Czytaj więcej

04.06.2019 Zawieszenie obrotu akcjami Spółki - EBI 6/2019 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 roku otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 470/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Spółki, w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2018.

Czytaj więcej

30.04.2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 5/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje o braku możliwości dotrzymania przez Spółkę terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok wynikającego z harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, opublikowanego przez Spółkę w dniu 31 stycznia 2019 roku Raportem EBI Nr 1/2019.

Czytaj więcej

20.05.2019 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego - EBI 4/2019 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. informuje, że w dniu 20.05.2019 r, działając na podstawie uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16.05.2019 r, podpisał z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64, umowę

Czytaj więcej

24.05.2019 Istotna informacja ESPI 2/2019 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, w dniu 23 maja 2019 roku Spółka podpisała z obecnym udziałowcem spółki prawa bułgarskiego JGV Bułgaria OOD z siedzibą w Targovishte (dalej: „JGV BG”) umowę inwestycyjną na zakup udziałów w podwyższonym kapitale JGV BG.

Czytaj więcej

24.05.2019 Istotna informacja ESPI 1/2019 Pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Nr 12/2018 z dnia 26 października 2018 roku, Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia §19 pkt 15) Statutu Spółki, wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę udziałów w spółce prawa bułgarskiego JGV Bu|garia

Czytaj więcej

31.01.2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku - EBI 1/2019 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

Czytaj więcej

31.01.2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku - EBI 1/2019 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

Czytaj więcej

26.10.2018 Istotna informacja - ESPI 12/2018 Pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Nr 5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, a także w związku z raportami bieżącymi ESPI: Nr 2/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, Nr 10/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Nr 12/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku, Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na rozpoczęcie negocjacji w sprawie realizacji kolejnego etapu strategii rozwoju M FOOD SA, polegającego na objęciu przez Spółkę większościowego pakietu udziałów w podwyższonym kapitale JGV Bulgaria Ltd. Jednocześnie Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółki do przedstawienia treści wynegocjowanej umowy inwestycyjnej.

Czytaj więcej

28.09.2018 Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza - ESPI 11/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pani Anny Rogalskiej w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, informacji o przekroczeniu udziału ponad 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej w związku z pośrednim nabyciem akcji tej spółki (art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o Ofercie Publicznej) 

Czytaj więcej

28.09.2018 Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza - ESPI 10/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Piotra Rogalskiego w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, informacji o przekroczenie udziału ponad 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej w związku z pośrednim nabyciem akcji tej spółki (art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o Ofercie Publicznej) .

Czytaj więcej

28.09.2018 Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza - ESPI 9/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od spółki V15 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482064, informacji o uzyskaniu przez nią pozycji spółki dominującej w wyniku  zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy połączenia spółek w trybie Art. 492 § 1 pkt.1 K.S.H.  Spółka V15 Sp. z o.o. przejęła akcje M FOOD S.A. należące do  przejmowanych spółek: V15 Sp. z o.o. S.K.A. w liczbie 4.425.117 i Corpo Bio Sp. z o.o. S.K.A. w liczbie 67.500 stając się wobec M Food S.A. podmiotem dominującym.

Czytaj więcej

09.08.2018 Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną - ESPI 8/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. Sp. K. informacji o zawarciu w dniu 9 sierpnia 2018 roku z Bankiem BGŻBNP Paribas S.A. (Bank) aneksu do Umowy wielocelowej linii kredytowej, której celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Czytaj więcej

25.07.2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 25 lipca 2018 roku - EBI 13/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 lipca 2018 roku po przerwie, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Czytaj więcej

25.07.2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 25.07.2018 r. - ESPI 7/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 lipca 2018 roku:

Czytaj więcej

25.07.2018 Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne - ESPI 6/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. Sp. K. oraz spółki zależnej CORPO BIO FOOD sp. z o.o. informacji o zawarciu w dniu 20 lipca 2018 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) oraz BZ WBK Faktor sp. z o.o. (Faktor) poniższych umów, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółek.

Czytaj więcej

29.07.2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 29.06.2018 r. - ESPI 5/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Czytaj więcej

18.05.2018 Istotna informacja - ESPI 3/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do opublikowanej raportem ESPI 5/2017 w dniu 18 maja 2017 roku strategii grupy kapitałowej zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o likwidacji spółki luksemburskiej COCOTAL SCSp.

Czytaj więcej

01.06.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - ESPI 4/2018 Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 13:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora Notariusza w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok.1.

Czytaj więcej

01.06.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - EBI 10/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 13:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora Notariusza w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok.1.

Czytaj więcej

27.04.2018 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego - EBI 6/2018 Pobierz

Zarząd MFOOD SA (Emitent) informuje, że w dniu 27.04.2018 r, działając na podstawie uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18.04.2018 r,  podpisał z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64, umowę w przedmiocie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku , sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Czytaj więcej

07.02.2018 Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej - EBI 4/2018 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 06.02.2018 r mocą postanowień Uchwały Nr 3/2/2018 nie zatwierdziło kooptacji Pani Ady Krystyny Kluzek na członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie mocą uchwały Nr 4/2/2018 Walne Zgromadzenie powołało Pana Pawła Wiktorko na funkcję nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Czytaj więcej

31.01.2018 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku - EBI 2/2018 Pobierz

Zarząd MFOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

Czytaj więcej

10.01.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.-ESPI 1/2018 Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 06 lutego 2018 r. o godz. 14:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora Notariusza w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok.1.

Czytaj więcej

10.01.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - EBI 1/2018 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 06 lutego 2018 r. o godz. 14:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora Notariusza w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok.1.

Czytaj więcej

06.10.2017 Podpisanie istotnej umowy przez Spółki zależne - ESPI 15/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółek zależnych tj. Corpo Sp. z o.o. Sp. K. i CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. (Spółki) informacji o zawarciu w dniu 5 października 2017 roku, podczas polsko – bułgarskiego Forum Gospodarczego w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, 5–letniej umowy z bułgarską firmą JGV Bulgaria Ltd. na dostawy miodu.

Czytaj więcej

09.08.2017 Podpisanie istotnych umów przez Spółkę zależną - ESPI 14/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo Sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 8 sierpnia 2017 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneksów do umów kredytowych oraz umowy faktoringowej, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Czytaj więcej

03.08.2017 Podpisanie istotnych umów przez Spółkę zależną - ESPI 13/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo Sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 3 sierpnia 2017 roku aneksów do Umów kredytowych oraz aneksu do Umowy faktoringowej, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Czytaj więcej

01.08.2017 Informacje dotyczące realizacji strategii rozwoju Spółki - ESPI 12/2017 Pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, a także w związku z raportami bieżącymi ESPI 2/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku oraz ESPI 10/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, że:

Czytaj więcej

01.08.2017 Niedojście do skutku emisji akcji serii F - ESPI 11/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”. „Emitent”) informuje, iż w terminie wynikającym z uchwały nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 maja 2017 roku,  tj. do dnia 31 lipca 2017 r.  nie zawarła z inwestorami umów objęcia akcji. W wyniku tego emisja akcji serii F nie doszła do skutku.

Czytaj więcej

30.06.2017 Przesunięcie terminu przejęcia bułgarskiej spółki - ESPI 10/2017 Pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 2/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku, Zarząd M FOOD S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż z powodu trwających procesów związanych z objęciem większościowego pakietu udziałów w ramach podwyższonego kapitału spółki JGV Bulgaria Ltd. wydłużeniu uległ termin finalizacji niniejszej transakcji.

Czytaj więcej

28.06.2017 Istotna informacja - ESPI 9/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż podjął decyzję o rozpoczęciu wstępnych negocjacji z inwestorem instytucjonalnym („Inwestor”), którym jest fundusz obecny od kilkunastu lat w Europie Środkowo-Wschodniej. Niniejsze działania służą rozpoznaniu przez Spółkę możliwości realizacji rozwoju zgodnego ze strategią opublikowaną w dniu 18 maja 2017 roku raportem bieżącym ESPI 5/2017.

Czytaj więcej

23.06.2017 Istotna informacja - ESPI 8/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż rozpoczął, a w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odrzuceniu oferty i zakończeniu negocjacji z Altus TFI S.A. w sprawie nabycia akcji serii F emitowanych na mocy Uchwały Nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Czytaj więcej

23.06.2017 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F - ESPI 7/2017 Pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. Zarząd spółki M FOOD S.A. („Spółka”) informuje, że cena emisyjna Akcji Serii F ustalona została na 11 zł (słownie: jedenaście złotych) za jedną akcję.

Czytaj więcej

16.06.2017 Powołanie (kooptacja) nowego członka Rady Nadzorczej Spółki - EBI 15/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki dokonała, mocą postanowień Uchwały Nr 1 z dnia 14 czerwca 2017 roku, kooptacji z dniem 14 czerwca 2017 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowego Członka w osobie Pani Ady Krystyny Kluzek.

Czytaj więcej

12.06.2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki - EBI 14/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Daroszewskiego pisemną rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Czytaj więcej

08.06.2017 Otrzymanie informacji cenotwórczej – wyceny spółki - ESPI 6/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. ("Spółka", „Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż rozpoczęła działania związane z planowaną emisją akcji serii F.

Czytaj więcej

18.05.2017 Strategia Grupy M FOOD na lata 2017-2021 - ESPI 5/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. ("Spółka", „Emitent”), z siedzibą w Łodzi, informuje o podjęciu w dniu 18 maja 2017 r. uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Grupy M FOOD na lata 2017-2021, która stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj więcej

14.04.2017 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 5/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za 2016r.

Czytaj więcej

13.04.2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA oraz projekty uchwał w sprawie emisji akcji i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym GPW - EBI 4/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Karolewskiej 1 w Łodzi o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad.

Czytaj więcej

06.04.2017 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego - EBI 3/2017 Pobierz

Zarząd MFOOD SA (Emitent) informuje, że w dniu 31.03.2017r, działając na podstawie uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20.12.2016r, podpisał z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Czytaj więcej

05.04.2017 Planowane przejęcie bułgarskiej spółki - ESPI 2/2017 Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w ramach strategicznego rozwoju działalności planuje objęcie większościowego pakietu udziałów w ramach podwyższonego kapitału spółki JGV Bulgaria Ltd.

Czytaj więcej

07.03.2017 Istotna informacja - ESPI 1/2017 Pobierz

Zarząd M FOOD SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wykreśleniu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. RGLAB Sp.K.

Czytaj więcej

30.01.2017 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku - EBI 1/2017 Pobierz

Zarząd MFOOD SA z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2017 będą przekazywane w następujących terminach:

Czytaj więcej

30.12.2016 Istotna informacja - ESPI 19/2016 Pobierz

W nawiązaniu do zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki a opublikowanej raportem bieżącym EBI 18/2016 z dnia 21.12.2016r, Zarząd M FOOD SA ("Spółka") informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku, zawarł z FORMICA Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (jako Sprzedającym) umowę sprzedaży 100 Akcji serii A oraz 10.000 Akcji serii B w spółce komandytowej specjalnej (société en commandite spéciale) prawa luksemburskiego pod nazwą COCOTAL société en commandite spéciale.

Czytaj więcej

21.12.2016 Istotna informacja - ESPI 18/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD SA ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na swoim posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016r,w związku z prowadzoną restrukturyzacją organizacyjną podmiotów Grupy Kapitałowej, mającą na celu zwiększenie transparentności Grupy Kapitałowej Spółki oraz optymalne planowanie podatkowe, wyraziła zgodę na podjęcie dalszych czynności formalnych w tej sprawie. W szczególności Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na:

Czytaj więcej

28.11.2016 Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji M FOOD S.A. - ESPI 17/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 25 listopada 2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął Uchwałę nr 781/16 na mocy, której określił, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na 2,00 zł (dwa złote), dzień 6 grudnia 2016 r. jako dzień wymiany 49.962.940 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji spółki M FOOD S.A. oznaczonych kodem PLMDVLP00016 na 4.996.294 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki M FOOD S.A. o wartości nominalnej 2,00 zł każda.

Czytaj więcej

22.11.2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki - EBI 26/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 listopada 2016 roku Spółka otrzymała od Pana Grzegorza Chrabąszcza pisemną rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Czytaj więcej

18.11.2016 Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji M FOOD S.A. - ESPI 16/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 18 listopada 2016 r. Spółka złożyła do KDPW wniosek o dokonanie w dniu 6 grudnia 2016r scalenia akcji Emitenta zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLMDVLP00016. w liczbie 49 962 940 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w stosunku 10:1.

Czytaj więcej

18.11.2016 Zawieszenie obrotu akcjami M FOOD S.A. w związku z ich scaleniem - ESPI 15/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka") w dniu 18 listopada 2016 roku powziął informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 listopada 2016 r. podjął Uchwałę nr 1214/2016 w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami Emitenta w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji Spółki.

Czytaj więcej

16.11.2016 Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami M FOOD S.A. - ESPI 14/206 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Emitenta od dnia 24 listopada 2016 r do dnia 6 grudnia 2016 r (włącznie) i wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji Spółki na dzień 23 listopada 2016 r., w związku z planowanym przeprowadzeniem transakcji scalenia akcji.

Czytaj więcej

15.11.2016 Wyznaczenie Dnia Referencyjnego oraz prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki - ESPI 13/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w § 2 Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2016 r, postanowił wyznaczyć dzień 29 listopada 2016 roku jako Dzień Referencyjny w związku z procesem scalenia akcji Spółki (po uzupełnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu zmiany postanowień Statutu w zakresie zmiany informacji o liczbie i wartości akcji w danej serii)

Czytaj więcej

12.11.2016 Prognoza wyników finansowych na rok 2016 korekta - ESPI 12/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi prezentuje w załączeniu skorygowaną prognozę wyników finansowych na rok 2016

Czytaj więcej

04.11.2016 Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego M FOOD - EBI 24/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 listopada 2016 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców uzupełnienia wpisu zmiany postanowień Statutu w zakresie zmiany informacji o liczbie i wartości akcji w danej serii.

Czytaj więcej

04.11.2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego -EBI 23/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku.

Czytaj więcej

28.10.2016 Istotna informacja - ESPI 11/2016 Pobierz

W nawiązaniu do zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki a opublikowanej raportem bieżącym EBI 15/2016 z dnia 30.06.2016r, Zarząd M FOOD SA ("Spółka") informuje, że w dniu 27 października 2016 roku podpisał umowę przeniesienia własności certyfikatów inwestycyjnych Formica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w ramach przejęcia majątku likwidowanej spółki Corpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RGLAB Spółka komandytowa

Czytaj więcej

06.10.2016 Zawieszenie procedury scalenia akcji M FOOD S.A. - ESPI 10/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 6 października 2016 r. Spółka powzięła informację o konieczności uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do kontynuowania procesu zmiany struktury kapitału zakładowego.

Czytaj więcej

04.10.2016 Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami M FOOD S.A. - ESPI 9/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 4 października 2016 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Emitenta od dnia 3 października 2016 r do dnia 25 października 2016 r (włącznie) i wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji Spółki na dzień 12 października 2016 r.

Czytaj więcej

03.10.2016 Wyznaczenie Dnia Referencyjnego oraz prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki - ESPI 8/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w § 2 Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2016 r, postanowił wyznaczyć dzień 18 października 2016 roku jako Dzień Referencyjny w związku z procesem scalenia akcji Spółki.

Czytaj więcej

03.10.2016 Zawarcie umowy z V15 Sp. z o.o. S.K.A. na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji M FOOD S.A. - ESPI 7/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2016r w sprawie scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych (o czym Spółka informowała raportem bieżącym EBI 17/2016), informuje, iż w dniu 3 października 2016 roku Emitent zawarł umowę ze spółką V15 Sp. z o.o. S.K.A.

Czytaj więcej

30.09.2016 Istotna informacja - ESPI 6/2016 Pobierz

W nawiązaniu do zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki a opublikowanej raportem bieżącym EBI 15/2016 z dnia 30.06.2016r, Zarząd M FOOD SA ("Spółka") informuje, że w dniu 30 września 2016 roku podpisał umowę o sprzedaż udziałów w spółce Osiedle Becka Sp. z o.o. które stanowią pozostałość po historycznej działalności Spółki w sektorze deweloperskim.

Czytaj więcej

12.09.2016 Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego M FOOD - ESPI 5/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 września 2016 roku Spółka otrzymała posta-nowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu zmiany postanowień Statutu Spółki, dotyczących scalenia (re-splitu) akcji Spólki

Czytaj więcej

11.08.2016 Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną - EBI 21/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD SA z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 10 sierpnia 2016 roku umów kredytowych oraz umowy faktoringowej, których celem jest finansowanie bieżącej działalność Spółki.

Czytaj więcej

10.08.2016 Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną - EBI 20/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD SA z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 08 sierpnia 2016 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneksów do umowy kredytowej oraz umowy faktoringowej, których celem jest finansowanie bieżącej działalność Spółki.

Czytaj więcej

30.07.2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego - EBI 19/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za II kwartał 2016 roku. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 01/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 roku, Spółka podała, że raport okresowy za II kwartał 2016 roku zostanie opublikowany w dniu 2 sierpnia 2016 roku. Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu okresowego za II kwartał 2016 roku to 11 sierpnia 2016r

Czytaj więcej

13.07.2016 Zmiana adresu siedziby spółki - EBI 18/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. informuje, że w dniu 12.07.2016 r uchwałą nr 1/7/2016 postanowił o zmianie adresu siedziby Spółki z dotychczasowego: ul. Ogrodowa 72/74; 91-071 Łódź, na: ul. Karolewska 1; 90-560 Łódź

Czytaj więcej

30.06.2016 Istotna informacja - EBI 15/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD SA ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na swoim posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2016 r, w związku z prowadzoną restrukturyzacją organizacyjną podmiotów Grupy Kapitałowej, mającą na celu zwiększenie transparentności Grupy Kapitałowej Spółki oraz optymalne planowanie podatkowe, wyraziła zgodę na podjęcie dalszych czynności formalnych w tej sprawie.

Czytaj więcej

02.06.2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - EBI 14/2016 Pobierz

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 29.06.2016 r. o godz. 15:00, w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Czytaj więcej

26.04.2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego - EBI 10/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2016 roku.

Czytaj więcej

26.04.2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 9/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2015.

Czytaj więcej

01.04.2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 8/2016 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2015.

Czytaj więcej

28.01.2016 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku - EBI 1/2016 Pobierz

Zarząd MFOOD SA z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2016 będą przekazywane w następujących terminach: 11.02, 11.05, 02.07, 08.11

Czytaj więcej

RAPORTY OKRESOWE

14.08.2020 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2020 r - EBI 11/2020   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Czytaj więcej

31.07.2020 Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2019.   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2019.

Czytaj więcej

31.07.2020 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2019.   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.

Czytaj więcej

14.02.2020 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2019 r. - EBI 2/2020   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.

Czytaj więcej

14.11.2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 r. - EBI 16/2019   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Czytaj więcej

15.05.2020 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 r.   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Czytaj więcej

14.11.2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 r - EBI 16/2019   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Czytaj więcej

14.08.2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2019 r - EBI 13/2019   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Czytaj więcej

14.08.2019 Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2018 - EBI 12/2019   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2018.

Czytaj więcej

14.08.2019 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2018 -EBI 11/2019   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018

Czytaj więcej

15.05.2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r. - EBI 3/2019   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Czytaj więcej

14.02.2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2018 r - EBI 2/2019   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Czytaj więcej

14.11.2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2018 r - EBI 15/2018   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Czytaj więcej

14.08.2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r - EBI 14/2018   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Czytaj więcej

29.06.2018 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2017 – korekta - EBI 12/2018   Pobierz

W związku z ujawnieniem po dniu publikacji błędu rachunkowego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017, Emitent przekazuje w załączeniu korektę skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017.

Czytaj więcej

30.05.2018 Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2017 - EBI 9/2017   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017.

Czytaj więcej

30.05.2018 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2017 - EBI 8/2018   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.

Czytaj więcej

15.05.2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 r - 7/2018   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Czytaj więcej

14.02.2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 r - EBI 5/2018   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Czytaj więcej

14.11.2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r. - EBI 17/2017   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Czytaj więcej

14.08.2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 r - EBI 16/2017   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Czytaj więcej

10.06.2017 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2016 – korekta - 13/2017   Pobierz

W związku z omyłkami pisarskimi zidentyfikowanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016, Emitent przekazuje w załączeniu korektę skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016.

Czytaj więcej

10.06.2017 Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2016 - korekta - EBI 12/2017   Pobierz

W związku z omyłkami pisarskimi zidentyfikowanymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016, Emitent przekazuje w załączeniu korektę jednostkowego raportu rocznego za rok 2016.

Czytaj więcej

22.05.2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r. - korekta - EBI 10/2017   Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. informuje, że w opublikowanym w dniu 15 maja 2017 r. jednostkowym i skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2017 roku, w wyniku pomyłki nie została zaprezentowana ostateczna wersja pliku, co spowodowało konieczność opublikowania poprawnej wersji.

Czytaj więcej

23.05.2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r. - korekta - EBI 11/2017   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu prawidłowy plik prezentujący jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku,

Czytaj więcej

15.05.2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r - EBI 8/2017   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Czytaj więcej

19.04.2017 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok obrotowy 2016 - EBI 6/2017   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.

Czytaj więcej

19.04.2017 Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A. za rok obrotowy 2016 - EBI 5/2017   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016.

Czytaj więcej

14.02.2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 r - EBI 2/2017   Pobierz

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Czytaj więcej

14.11.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 r - EBI 25/2016   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Czytaj więcej

11.08.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 r - EBI 22/2016   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Czytaj więcej

31.05.2016 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2015 - EBI 13/2016   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

Czytaj więcej

31.05.2016 Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2015 - EBI 12/2016   Pobierz

Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2015 - EBI 12/2016

Czytaj więcej

16.05.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku - EBI 11/2016   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Czytaj więcej

12.02.2016 Prognoza wyników finansowych na rok 2016 - EBI 3/2016   Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi prezentuje w załączeniu prognozę wyników finansowych na rok 2016

Czytaj więcej

03.03.2016 Raport kwartalny M FOOD SA za I kwartał 2015 roku – korekta - EBI 7/2016   Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączeniu skorygowany jednostkowy i skonsolidowany Raport Okresowy – Raport Kwartalny za I kwartał 2015 roku uwzględniający zmianę polityki rachunkowości Emitenta.

Czytaj więcej

03.03.2016 Raport kwartalny M FOOD SA za II kwartał 2015 roku - korekta - EBI 6/2016   Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączeniu skorygowany jednostkowy i skonsolidowany Raport Okresowy – Raport Kwartalny za II kwartał 2015 roku uwzględniający zmianę polityki rachunkowości Emitenta.

Czytaj więcej

03.03.2016 Raport kwartalny M FOOD SA za III kwartał 2015 roku – korekta - EBI 5/2016   Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączeniu skorygowany jednostkowy i skonsolidowany Raport Okresowy – Raport Kwartalny za III kwartał 2015 roku uwzględniający zmianę polityki rachunkowości Emitenta.

Czytaj więcej

03.03.2016 Prognoza wyników finansowych na rok 2016 korekta - EBI 4/2016   Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi prezentuje w załączeniu skorygowaną prognozę wyników finansowych na rok 2016

Czytaj więcej

11.02.2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku - EBI 2/2016   Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Czytaj więcej

12.02.2016 Prognoza finansowa na rok 2016   Pobierz

Prognoza finansowa z wykorzystaniem wskaźników ROS i Marża EBIT

Czytaj więcej

11.02.2016 Skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe M FOOD S.A. za czwarty kwartał 2015 r.   Pobierz

Skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe

Czytaj więcejARCHIWUM

16.11.2015 Skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe M FOOD S.A. za trzeci kwartał 2015 r. Pobierz

Sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2015r.

Czytaj więcej

02.10.2015 Istotna informacja - EBI 22/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 2 października 2015 r. powziął informację o dokonaniu, w dniu 30 września 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców, przekształcenia spółki Corpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RGLAB spółka komandytowo-akcyjna.

Czytaj więcej

29.09.2015 Przekształcenia w ramach Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. - EBI 21/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 28 września 2015 r. został zrealizowany kolejny etap przekształceń w ramach Grupy Kapitałowej M FOOD S.A., które miały charakter wyłącznie organizacyjny i nie miały wpływu na działalność operacyjną spółek z Grupy.

Czytaj więcej

02.09.2015 Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną - EBI 20/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD SA z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym informuje o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 31 sierpnia 2015 roku z Raiffeisen Bank S.A. (Bank) dwóch umów kredytowych, których celem jest finansowanie bieżącej działalność Spółki.

Czytaj więcej

23.08.2015 Zmiany formalne w strukturze Grupy Kapitałowej - EBI 19/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 21 sierpnia 2015 r. Grupa Kapitałowa M FOOD S.A zrealizowała kolejny etap przekształceń organizacyjnych w ramach Grupy. Przekształcenia miały charakter organizacyjny i nie miały wpływu na działalność operacyjną Grupy.

Czytaj więcej

14.08.2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015 roku - EBI 18/2015 Pobierz

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015 roku.

Czytaj więcej

31.07.2015 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki - EBI 17/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które obradowało w dniu 30 lipca 2015 roku, po zarządzonych przerwach w obradach, mocą postanowień uchwał oznaczonych numerami od 18/2015 do 29/2015 postanowiło

Czytaj więcej

03.06.2015 Jednostkowy raport roczny M FOOD SA za 2014 r. - EBI 10/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje w załączonych plikach raport okresowy - jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2014.

Czytaj więcej

03.06.2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD SA za 2014 r. - EBI 11/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje w załączonych plikach raport okresowy - skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.

Czytaj więcej

27.05.2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego - EBI 9/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2014. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 02/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku, Spółka podała, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 29 maja 2015 roku.

Czytaj więcej

15.05.2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - EBI 8/2015 Pobierz

Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 kwietnia 2015 roku, na mocy którego, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000349490) dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 460.110,00 zł, tj. do kwoty 10.452.698,00 zł

Czytaj więcej

14.05.2015 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ M FOOD S.A. Pobierz

za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.03.2015 r.

Czytaj więcej

14.05.2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku - EBI 7/2015 Pobierz

Spółka M FOOD SA (dawniej: M Development SA) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Czytaj więcej

12.05.2015 Zmiana Animatora Rynku dla akcji M FOOD S.A. - EBI 6/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD S.A. ("Spółka") informuje niniejszym, że od dnia 13 maja 2015 r. NWAI DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Warszawie będzie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji M FOOD S.A.

Czytaj więcej

28.04.2015 Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 - EBI 5/2015 Pobierz

Spółka podjęła uchwałę nr 1 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, obu sprawozdań sporządzanych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku i postanowiła powierzyć zbadanie obu tych sprawozdań: spółce Biuro Biegłych Rewidentów Eko- Bilans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Czytaj więcej

19.03.2015 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą o doradztwo przy realizacji emisji obligacji serii B - EBI 4/2015 Pobierz

Zarząd spółki M FOOD SA (dawniej: M Development SA) z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w związku z planowaną emisją obligacji serii B o wartości do 8 mln zł, w dniu 18 marca 2015 r. otrzymał podpisaną umowę o pełnienie przez spółkę 4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzią i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi funkcji Autoryzowanego Doradcy przy realizacji planowanej emisji obligacji serii B. Powyższa umowa wejdzie w życie po spełnieniu przesłanek warunkujących możliwość przeprowadzenia emisji obligacji serii B. Zakłada się wprowadzenie obligacji serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) na rynku Catalyst. Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

Czytaj więcej

16.02.2015 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ M FOOD S.A. Pobierz

za okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. (IV kwartał 2014 r.)

Czytaj więcej

16.02.2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku - EBI 3/2015 Pobierz

Spółka M FOOD SA (dawniej: M Development SA) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Czytaj więcej

13.01.2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku - EBI 2/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach

Czytaj więcej

02.01.2015 Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji serii E1 Spółki - EBI 1/2015 Pobierz

Zarząd M FOOD SA (dawniej: M Development SA) z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii E1 Spółki ("Akcje serii E1"), emitowanych na podstawie uchwały Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E1 oraz uchwały Nr 2 w sprawie określenia zasad emisji akcji serii E1 z dnia 18 listopada 2014r. Spółka informowała o treści ww. uchwał w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 28/2014 z dnia 19 listopada 2014 roku. 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Czytaj więcej

Dokumenty do pobrania

1. Statut M-Food S.A.

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Grupy M FOOD S.A.

Przydatne linki

 

www.newconnect.pl          NewConnect

www.gpw.pl                          Giełda Papierów Wartościowych

www.knf.gov.pl                    Komisja Nadzoru Finansowego

www.kdpw.pl                       Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych