Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy – Raport Kwartalny za IV kwartał 2012 roku.Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy – Raport Kwartalny za IV kwartał 2012 roku.

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w
załączonym pliku Raport Okresowy – Raport Kwartalny za IV kwartał 2012 roku.
Podstawa prawna: §5 ust.4.1. i 4.2. w zw. z §6 ust. 9 Załącznika Nr3 do Regulaminu ASO –
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.