Potwierdzenie nadania raportu bieżącego – EBI nr. 18/2013Potwierdzenie nadania raportu bieżącego – EBI nr. 18/2013

Zarząd M Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje
niniejszym, iż w związku z problemami z ustaleniem miejsca obrad Nadzwyczajnych
Walnych Zgromadzeń spółki M Development SA w dniu 16 stycznia 2013 roku o
godzinie 09:00 i 09:30, obrady Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń w dniu 31
stycznia 2013 roku o godzinie 11:00 i 11:30 (po przerwie w obradach) odbędą się w
podnajętym w tym celu lokalu, położonym na drugim piętrze w budynku przy ul.
Żeligowskiego 32/34 w Łodzi.
Informacje dotyczące lokalu, w którym odbędą się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia
Spółki (po przerwie w obradach), w dniu 31 stycznia 2013 roku, zostaną udostępnione
również w budynku w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika do Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.