Istotna informacja – ESPI 1/2017Istotna informacja – ESPI 1/2017

Zarząd M FOOD SA („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wykreśleniu z Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. RGLAB Sp.K.

Powyższe działanie nie ma wpływu na działalność operacyjną Spółki ani jej Grupy Kapitałowej.