Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. – EBI 10/2018Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. – EBI 10/2018

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 13:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora Notariusza w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok.1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

 

Podstawa prawna:

  • 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.