Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 – EBI 7/2023Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 – EBI 7/2023