Przesunięcie terminu przejęcia bułgarskiej spółki – ESPI 10/2017Przesunięcie terminu przejęcia bułgarskiej spółki – ESPI 10/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 2/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku, Zarząd M FOOD S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż z powodu trwających procesów związanych z objęciem większościowego pakietu udziałów w ramach podwyższonego kapitału spółki JGV Bulgaria Ltd. wydłużeniu uległ termin finalizacji niniejszej transakcji. W ocenie Emitenta nie wpływa to negatywnie na realizację planów strategicznych Spółki, a jedynie wydłuża proces, który wg najnowszych szacunków sfinalizowany zostanie do końca lipca 2017 roku, a nie jak informowano wcześniej do końca pierwszego półrocza.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne