Istotna informacja – ESPI 6/2016Istotna informacja – ESPI 6/2016

W nawiązaniu do zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki a opublikowanej raportem bieżącym EBI 15/2016 z dnia 30.06.2016r, Zarząd M FOOD SA („Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2016 roku podpisał umowę o sprzedaż udziałów w spółce Osiedle Becka Sp. z o.o.  które stanowią pozostałość po historycznej działalności Spółki w sektorze deweloperskim.

Transakcja została zawarta na warunkach  rynkowych.

Powyższe działania nie mają wpływu na działalność operacyjną Spółki ani jej Grupy Kapitałowej.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.