Strategia Grupy M FOOD na lata 2017-2021 – ESPI 5/2017Strategia Grupy M FOOD na lata 2017-2021 – ESPI 5/2017

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”, „Emitent”), z siedzibą w Łodzi, informuje o podjęciu w dniu 18 maja 2017 r. uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Grupy M FOOD na lata 2017-2021, która stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Nowa strategia Emitenta została ustalona, w związku z dynamicznym rozwojem oraz koniecznością wyznaczenia kierunków jej dalszego działania. Zarząd uznał przyjęcie nowej Strategii rozwoju na najbliższe lata za istotne, ze względu na określenie celów strategicznych Spółki, których osiągnięcie będzie miało wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową oraz na dalsze perspektywy jej rozwoju.

 

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.