Rejestracja przez sąd zmiany statutu M FOOD S.A. – EBI 4/2023Rejestracja przez sąd zmiany statutu M FOOD S.A. – EBI 4/2023