Niedojście do skutku emisji akcji serii F – ESPI 11/2017Niedojście do skutku emisji akcji serii F – ESPI 11/2017

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”. „Emitent”) informuje, iż w terminie wynikającym z uchwały nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 maja 2017 roku,  tj. do dnia 31 lipca 2017 r.  nie zawarła z inwestorami umów objęcia akcji. W wyniku tego emisja akcji serii F nie doszła do skutku.

Spółka informuje, że zamierza dalej realizować poszczególne etapy rozwoju zawarte w strategii.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne