Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 r – EBI 5/2023Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 r – EBI 5/2023