Informacja o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości aktywów oraz o podjętych działaniach w celu przeciwdziałania wystąpieniu niekorzystnych skutków sytuacji na Ukrainie na działalność spółek grupy kapitałowej M FOOD S.A. – ESPI 5/2022Informacja o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości aktywów oraz o podjętych działaniach w celu przeciwdziałania wystąpieniu niekorzystnych skutków sytuacji na Ukrainie na działalność spółek grupy kapitałowej M FOOD S.A. – ESPI 5/2022