Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpoczętym w dniu 30.06.2023 r. – ESPI 6/2023Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpoczętym w dniu 30.06.2023 r. – ESPI 6/2023