Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015 roku – EBI 18/2015Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015 roku – EBI 18/2015

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do
Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.
Załączniki:
· Raport_kwartalny_II_kwartal_2015_rok_-M FOOD_SA.pdf rozmiar: 299.1 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
· Jerzy Gądek – Prezes Zarządu