Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.-ESPI 1/2018Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.-ESPI 1/2018

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 06 lutego 2018 r. o godz. 14:00, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora Notariusza w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok.1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:
Inne regulacje