Rejestracja zmian statutu spółki M FOOD S.A. – EBI 2/2022Rejestracja zmian statutu spółki M FOOD S.A. – EBI 2/2022