Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 r. – EBI 18/2014Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 r. – EBI 18/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II
kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:
· Raport_kwartalny_II_kwartal_2014_rok_-_M_Development_SA.pdf rozmiar: 318.8 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu