Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 26/2016Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 26/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 listopada  2016 roku Spółka otrzymała od Pana Grzegorza Chrabąszcza  pisemną rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.