M Development S.A. – incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego.M Development S.A. – incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego.

Zarząd M Development S.A. („Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego publikacji w formie RB raportu miesięcznego za 12.2012 r. w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (ze zmianami) „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Powodem opóźnienia publikacji raportu miesięcznego za grudzień 2012 roku były problemy techniczne związane z niemożliwością zalogowania się do systemu EBI. Raport miesięczny został opublikowany w dniu następnym (dziś), po ustaniu przeszkód uniemożliwiających zalogowanie się do systemu EBI. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby powyższa sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.