Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 r. – EBI 7/2014Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 r. – EBI 7/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.
W związku z nabyciem w dniu 11 grudnia 2013 r. 2.000.000 akcji spółki Corpo Sp. z o.o. S.K.A. stanowiących 100% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Corpo Sp. z o.o. S.K.A., M Development stało się podmiotem dominującym wobec Corpo Sp. z o. o. S.K.A. i od dnia 11 grudnia 2013 r. konsoliduje jej wyniki.
W związku z powyższym, skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje jedynie 21 dni (od dnia 11 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.), a skutki przejęcia Corpo Sp. z o.o. S.K.A. będą widoczne, w pełnym wymiarze, w wyniku finansowym Grupy Kapitałowej dopiero za pierwszy kwartał 2014 r.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Kochański – Prezes Zarządu