Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2020 – EBI 7/2021Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2020 – EBI 7/2021

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2020.