Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 r – EBI 3/2023Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 r – EBI 3/2023