Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami M FOOD S.A. – ESPI 9/2016Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami M FOOD S.A. – ESPI 9/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 października 2016 r. Spółka  złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Emitenta od dnia 3 października  2016 r do dnia 25 października 2016 r (włącznie) i wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji Spółki na dzień 12 października 2016 r., w związku z planowanym przeprowadzeniem transakcji scalenia akcji. Dzień Referencyjny został wyznaczony na 18 października 2016 r., natomiast dzień przeprowadzenia transakcji scalenia na
25 października 2016 r.

Wznowienie obrotu akcjami Emitenta planowane jest na dzień 26 października 2016 r.