Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku – EBI 2/2016Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku – EBI 2/2016

Spółka M FOOD SA przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jerzy Gądek – Prezes