Zmiana Animatora Rynku dla akcji M FOOD S.A. – EBI 6/2015Zmiana Animatora Rynku dla akcji M FOOD S.A. – EBI 6/2015

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”) informuje niniejszym, że od dnia 13 maja 2015 r. NWAI DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą
w Warszawie będzie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji
M FOOD S.A.
Jednocześnie Zarząd Spółki pragnie poinformować, że z dniem 31 maja 2015 r. funkcję Animatora akcji Spółki przestanie
pełnić Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu