Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku – EBI 2/2018Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku – EBI 2/2018

Zarząd MFOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
1. za IV kw. 2017 r. – dnia 14 lutego 2018 r.
2. za I kw. 2018 r. – dnia 15 maja 2018 r.
3. za II kw. 2018 r. – dnia 14 sierpnia 2018 r.
4. za III kw. 2018 r. – dnia 14 listopada 2018 r.

Raport roczny za 2017 r. – dnia 30 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.