Informacje dotyczące realizacji strategii rozwoju Spółki – ESPI 12/2017Informacje dotyczące realizacji strategii rozwoju Spółki – ESPI 12/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, a także w związku z raportami bieżącymi ESPI 2/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku oraz ESPI 10/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, że:

  1. 1. wydłużeniu uległ termin finalizacji procesu przejęcia spółki JGV Bulgaria Ltd. w związku z oczekiwaniem Emitenta na wymagane zgody korporacyjne ze strony JGV Bulgaria Ltd;
  2. 2. w dniu 1 sierpnia 2017 roku Emitent nabył 100% udziałów w spółce CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Spółka ta dedykowana jest do pozyskiwania, kontraktacji dostaw miodów BIO z rynków międzynarodowych oraz organizacji ich rynków zbytu. Podmiot ten w lipcu 2017 roku pozytywnie przeszedł audyt certyfikujący upoważniający do obrotu ekologicznymi produktami apikultury i do dnia dzisiejszego nie prowadził działalności operacyjnej ani na dzień dzisiejszy nie posiada żadnych zobowiązań. Wartość transakcji wyniosła 6.000 zł.

Powyższe działania są zgodne z planami biznesowymi Emitenta określonymi w jego strategii rozwoju.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne