M Development S.A. – treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2013 roku godzina 9.00M Development S.A. – treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2013 roku godzina 9.00

Zarząd M Development S.A. („Spółka”) przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 9.00

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.