Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2023 roku oraz treść uchwał podjętych do przerwy – EBI 11/2023Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2023 roku oraz treść uchwał podjętych do przerwy – EBI 11/2023