Zawiadomienie akcjonariuszy działających w porozumieniu o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów – ESPI 7/2022Zawiadomienie akcjonariuszy działających w porozumieniu o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów – ESPI 7/2022