Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r. – korekta – EBI 10/2017Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r. – korekta – EBI 10/2017

Zarząd M FOOD S.A. informuje, że w opublikowanym w dniu 15 maja 2017 r. jednostkowym i skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2017 roku, w wyniku pomyłki nie została zaprezentowana ostateczna wersja pliku, co spowodowało konieczność opublikowania poprawnej wersji.

Emitent wyjaśnia, że powyższa pomyłka nie miała wpływu na prawidłowy odczyt raportu okresowego za I kwartał 2017r. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje poprawny plik sprawozdania finansowego M FOOD S.A. za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”