Potwierdzenie nadania raportu bieżącego – EBI nr. 19/2013Potwierdzenie nadania raportu bieżącego – EBI nr. 19/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do
publicznej wiadomości, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:00 w
wynajętym w tym celu lokalu, położonym na drugim piętrze w budynku przy ul.
Żeligowskiego 32/34 w Łodzi