Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.

Zarząd Spółki M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 18 września 2019 roku o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1.

W załączeniu pełna dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia.