Prognoza wyników finansowych na rok 2016 korekta – ESPI 12/2016Prognoza wyników finansowych na rok 2016 korekta – ESPI 12/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi prezentuje w załączeniu skorygowaną prognozę wyników finansowych na rok 2016
Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne