Istotna informacja – ESPI 12/2018Istotna informacja – ESPI 12/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Nr 5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, a także w związku z raportami bieżącymi ESPI: Nr 2/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, Nr 10/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Nr 12/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku, Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na rozpoczęcie negocjacji w sprawie realizacji kolejnego etapu strategii rozwoju M FOOD SA, polegającego na objęciu przez Spółkę większościowego pakietu udziałów w podwyższonym kapitale JGV Bulgaria Ltd. Jednocześnie Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółki do przedstawienia treści wynegocjowanej umowy inwestycyjnej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne