Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 rokuHarmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
1. za IV kwartał 2020 r. – dnia  15 lutego 2021 r.
2. za I kwartał 2021 r. – dnia 17 maja 2021 r.
3. za II kwartał 2021 r. – dnia 16 sierpnia 2021 r.
4. za III kw. 2021 r. – dnia 15 listopada 2021 r.

Raport roczny za 2020 r. – dnia 31 maja 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.