Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku – EBI 1/2019Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku – EBI 1/2019

Zarząd MFOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że raporty okresowe w roku 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
1. za IV kw. 2018 r. – dnia 14 lutego 2019 r.
2. za I kw. 2019 r. – dnia 15 maja 2019 r.
3. za II kw. 2019 r. – dnia 14 sierpnia 2019 r.
4. za III kw. 2019 r. – dnia 14 listopada 2019 r.

Raport roczny za 2018 r. – dnia 31 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jerzy Gądek – Prezes Zarządu