Potwierdzenie nadania raportu Raport Kwartalnego – EBI 44/2013Potwierdzenie nadania raportu Raport Kwartalnego – EBI 44/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”), przekazuje w
załączonym pliku raport okresowy – kwartalny Spółki za I kwartał 2013 roku.
Podstawa prawna: §5 ust.4.1. i 4.2. w zw. z §6 ust. 9 Załącznika Nr3 do Regulaminu
ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”
Plik
Raportu:
Raport_kwartalny_I_kwartal_2013_rok_-_M_Development_SA.pdf
rozmiar: 533.9 KB