Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą o doradztwo przy realizacji emisji obligacji serii B – EBI 4/2015Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą o doradztwo przy realizacji emisji obligacji serii B – EBI 4/2015

Zarząd spółki M FOOD SA (dawniej: M Development SA) z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w związku z
planowaną emisją obligacji serii B o wartości do 8 mln zł, w dniu 18 marca 2015 r. otrzymał podpisaną umowę o
pełnienie przez spółkę 4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzią i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi
funkcji Autoryzowanego Doradcy przy realizacji planowanej emisji obligacji serii B. Powyższa umowa wejdzie w życie po
spełnieniu przesłanek warunkujących możliwość przeprowadzenia emisji obligacji serii B. Zakłada się wprowadzenie
obligacji serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) na rynku Catalyst. Umowę zawarto na warunkach
rynkowych.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.