Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji M FOOD S.A. – ESPI 16/2016Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji M FOOD S.A. – ESPI 16/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 listopada 2016 r. Spółka  złożyła do KDPW wniosek o dokonanie w dniu 6 grudnia 2016r scalenia akcji Emitenta zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLMDVLP00016. w liczbie 49 962 940 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w stosunku 10:1.
W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem PLMDVLP00016 zarejestrowanych będzie 4 996 294 akcji o wartości nominalnej  2 zł każda
Dzień Referencyjny został wyznaczony na 29 listopada 2016 r.