Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA – ESPI 34/2013Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA – ESPI 34/2013

Spółka zwołuje niniejszym, na dzień 15 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74.