Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR – ESPI 3/2023Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR – ESPI 3/2023