Otrzymanie informacji cenotwórczej – wyceny spółki – ESPI 6/2017Otrzymanie informacji cenotwórczej – wyceny spółki – ESPI 6/2017

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż rozpoczęła działania związane z planowaną emisją akcji serii F.

W dniu 8 czerwca 2017 r. otrzymał wycenę Spółki. Wycena sporządzona została przez CARDA Consultancy S.A. i wykonana została w związku z otrzymanym od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2017 roku upoważnieniem do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 9/2017. Wartość godziwa ustalona została na poziomie 17,94 zł za jedną akcję.

Do 22 czerwca 2017 planowane są działania związane z badaniem popytu wśród wybranych instytucji finansowych. Do 23 czerwca 2017 do godziny 9.00 planowane jest podanie ceny emisyjnej. Zawieranie umów objęcia akcji serii F planowane jest w dniach 26 – 30 czerwca 2017.

Zarząd uznaje działania związane z nową emisją, w tym wycenę sporządzoną przez CARDA Consultancy S.A., za informację istotną, o charakterze cenotwórczym.