Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.- ESPI 5/2020Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.- ESPI 5/2020

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 3 września 2020 roku o godz. 16:30, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.