M Development S.A. – incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego.M Development S.A. – incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego.

Zarząd M Development S.A. („Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego publikacji RB nr 4. Powodem opóźnienia publikacji raportu były problemy techniczne związane z niemożliwością zalogowania się do systemu EBI. Raport miesięczny został opublikowany w dniu następnym (dziś), po ustaniu przeszkód uniemożliwiających zalogowanie się do systemu EBI.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”