Zawieszenie procedury scalenia akcji M FOOD S.A. – ESPI 10/2016Zawieszenie procedury scalenia akcji M FOOD S.A. – ESPI 10/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 października 2016 r. Spółka powzięła informację o konieczności uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do kontynuowania procesu zmiany struktury kapitału  zakładowego. W związku z powyższym Spółka złożyła do GPW i KDPW wniosek o wstrzymanie procedury scalania akcji na czas niezbędny do uzupełnienia dokumentów