Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta – EBI 15/2023Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta – EBI 15/2023