Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M Development SA zwołanym na dzień 25 marca 2013 rokuLista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M Development SA zwołanym na dzień 25 marca 2013 roku