Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami M FOOD S.A. – ESPI 14/206Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami M FOOD S.A. – ESPI 14/206

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Emitenta od dnia 24 listopada 2016 r do dnia 6 grudnia 2016 r (włącznie) i wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji Spółki na dzień 23 listopada 2016 r., w związku z planowanym przeprowadzeniem transakcji scalenia akcji. Dzień Referencyjny został wyznaczony na 29 listopada 2016r., natomiast dzień przeprowadzenia transakcji scalenia na
6 grudnia 2016 r. Wznowienie obrotu akcjami Emitenta planowane jest na dzień 7 grudnia 2016 r